5.Sınıf Matematik MEB Kazanım Kavrama Testi 9 üçgen ve dörtgenler-1  Sayfa 59 ve Sayfa 60 Çözümleri, Cevapları

Üçgen ve Dörtgenler konu özeti:

*En az üç doğru parçasının uç uca açı oluşturacak şekilde eklenmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere “çokgen” denir.

*Çokgenler kenar sayılarına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, ... şeklinde isimlendirilir.

*Üçgenin 3 köşesi, 3 kenarı ve 3 iç açısı vardır.

*Dörtgenin 4 köşesi, 4 kenarı ve 4 iç açısı vardır.

*Çokgeni oluşturan doğru parçalarına “kenar”, kenarların birleştiği noktalara “köşe” denir. Kenarların arasında oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara “iç açı” denir.

*Kenar, köşe, iç açı ve köşegen çokgenlerin temel elemanlarıdır.

*Çokgenlerde komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına “köşegen” denir.

*Bütün açıları dar açı olan üçgenlere “dar açılı üçgen” denir.

*Bir açısı 90º olan üçgenlere “dik açılı üçgen” denir.

*Bir açısı geniş açı olan üçgenlere “geniş açılı üçgen” denir.

5.Sınıf Matematik Kazanım Testi 9 Sayfa 59-60 Çözümleri için soru soru ilerleyin


MEB 5.Sınıf Matematik Kazanım Testi 9 Üçgen ve dörtgenler Sayfa 59 Çözüm-Cevap 1