Bu sayfada kesirleri ondalık gösterimle ifade etme ilgili alıştırma soruları var. Her bir soruyu detaylı bir şekilde çözdük. Tabi konuyu kısaca özetledik önce:

0,1; 0,01; 0,001 gibi ifadeler ondalık gösterim olarak adlandırılır. Ondalık gösterimler, kesirlerin farklı bir ifade biçimidir. Paydası 10, 100, 1000 ... olan kesirler, ondalık gösterimle yazılabilir. Ondalık gösterimler, kesirlerin virgül kullanılarak ifade edildiği farklı gösterimlerdir.

Ondalık gösterimlerin virgülden önceki kısmına tam kısım, virgülden sonraki kısmına ondalık kısım denir. Ondalık gösterimler okunurken önce tam kısımdaki doğal sayı okunur ve “tam” denir.
Ardından;
•     Ondalık kısımdaki sayı bir basamaklı ise “onda”,
•     Ondalık kısımdaki sayı iki basamaklı ise “yüzde”,
•     Ondalık kısımdaki sayı üç basamaklı ise “binde” denilerek ondalık kısımdaki sayı okunur.


5.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 113 cevap-1 - Özgün yayınları