Ondalık gösterimlerin basamakları ve basamak değerleri

Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk basamak onda birler basamağı, ikinci basamak yüzde birler basamağı, üçüncü basamak ise binde birler basamağı olarak adlandırılır.

Paydası 10,100 veya 1000 olan kesirleri ondalık gösterimle yazma. Paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletilebilen ya da sadeleştirilebilen kesirler ondalık gösterimle yazılabilir.

Ondalık gösterim kesre çevrilirken ondalık kısımdaki sayı paya yazılır. Paydaya ise ondalık kısım bir basamaklı ise 10, iki basamaklı ise 100, üç basamaklı ise 1000 yazılır.

Ondalık gösterimler kesre çevrilirken ondalık gösterimin tam kısmındaki sayı kesrin tam kısmına yazılır. Ondalık gösterimin ondalık kısmındaki sayı kesre çevrilip yazılır.


5.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 121 cevap-1ab - Özgün yayınları