2022-2023 yılı Özgün Yayınları 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 132'deki Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili soruların cevapları, çözümleri burada

Ondalık gösterimle toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili bilgiler:

Ondalık gösterimlerle toplama işlemi yapılırken toplananların aynı adlı basamakları ile virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. Virgüller dikkate alınmadan toplama işlemi yapılır. Bulunan toplam, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır. Ondalık olmayan gösterim ile ondalık gösterimin toplandığı bir işlemde ise ondalık kısım basamaklarında rakam bulunmayan sayıların bu basamaklarında “0” varmış gibi düşünülerek toplama işlemi yapılır.

Ondalık gösterimlerle çıkarma işlemi yapılırken eksilenin ve çıkanın aynı adlı basamakları ile virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. Virgüller dikkate alınmadan çıkarma işlemi yapılır. Bulunan fark, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.


5.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 132 Cevap 1a - Özgün Yayınları