2022-2023 yılı Özgün Yayınları 5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 135'deki paydası 100 olan kesirleriyüzde sembolü ile ilgili soruların cevapları, çözümleri burada

Paydası 100 olan bir kesir, payındaki sayının önüne % sembolü konularak ifade edilebilir.

Paydası 100 olan veya 100 yapılabilen kesirler yüzde sembolü ile gösterilebilir.


5.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 135 Cevap 1abc - Özgün Yayınları