2022-2023 yılı 6.Sınıf Matematik MEB Kazanım Kavrama Testi 9 Sayfa 59 ve Sayfa 60 daki cebirsel ifadelerle ilgili sorularının detaylı çözümleri, cevapları

Konu Özetleri

*En az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan her bir bölüme terim denir.

*Cebirsel ifadelerde sayıları temsil etmek üzere kullanılan harflere değişken denir. Cebirsel ifadenin değişken içermeyen terimine sabit terim denir.

*Değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya katsayı denir. Değişkenin bir sayıyla çarpımı ifade edilirken işlem sembolü kullanılmayabilir.

*Cebirsel ifadelerin değeri, değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplanabilir. Değişkenin yerine yazılan farklı doğal sayılara göre cebirsel ifadenin değeri değişir.

*Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terim denir.


6.Sınıf Matematik MEB Kazanım Kavrama Cebirsel ifadeler Test 9 Sayfa 59 Cevap-Çözüm 1