2022-2023 yılı ortaokullarda okutulan Koza yayınları 6.Sınıf matematik ders kitabındaki sayfa 111 deki ondalık gösterimleri yuvarlama ile ilgili üç sorunun cevapları, çözümleri

Ondalık sayıları yuvarlama

Ondalık gösterimleri istenen basamağına yuvarlarken yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki ilk rakam incelenir.

Bu rakam 5 veya 5’ten büyükse yuvarlama yapılacak basamaktaki rakam 1 artırılır, bu rakam 5’ten küçükse yuvarlama yapılacak rakam değişmez.

Yuvarlama işleminden sonra yuvarlanmak istenen basamağın sağındaki rakamlar atılır.


6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 11 cevap-1 - Koza yayınları