2022-2023 yılı Koza yayınları 6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 117'deki ondalık gösterimle bölme işlemiyle ilgili iki farklı sorunun ayrıntılı çözümleri, cevapları


Ondalık gösterimlerle bölme işlemi yapılırken;
-Ondalık gösterimler, kesir olarak yazılıp bölme işlemi uygulanabilir.
-Ondalık gösterimler önce bileşik kesre çevrilip elde edilen kesirlerin paydaları eşitlenir. Sonra bu kesirlerin pay ve paydaları kendi aralarında bölünür. Buna ortak payda algoritması denir.
-Bölüneni ve böleni tam sayıya çevirmek için bölünen ve bölendeki virgülün yerinin, aynı basamak sayısında sağa doğru kaydırılması sonucu değiştirmez. Bölme işlemi yapılırken virgülün sağa kaydırılma adımlarında virgül kaydırılacak basamak kalmadıysa sayının sonuna 0 (sıfır) eklenir ve gerekli işlem yapılarak sonuca ulaşılır.


6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 117 cevap-1 - Koza yayınları