6.Sınıf matematik ders kitabı (Koza yayınları ) sayfa 130'daki "birimli ve birimsiz oran" ile ilgili soruların cevapları, çözümleri

*Aynı birimle ifade edilen iki çokluğun oranı birimsiz, farklı birimlerle ifade edilen iki çokluğun oranı birimli bir orandır.


Birimli ve birimsiz oran örneği