Koza yayınları 6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 139'daki 4.ünite Cebirsel İfade- Cebirsel İfadeleri Yazma ve Değerlerini Hesaplama ile ilgili soruların cevapları, çözümleri

Cebirsel İfadeleri Yazma ve Değerlerini Hesaplama Özeti:

-İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir.
3n, a + 5, 2x – 2 ... biçimindeki ifadelere cebirsel ifade, ifadelerdeki n, a, x gibi
harflere de değişken denir.


-Bir cebirsel ifadede toplama veya çıkarma işlemiyle ile birbirinden ayrılan her bir bölüme terim denir.

Bir cebirsel ifadede değişken içermeyen terimlere sabit terim denir.

Terimlerdeki değişkenlerle çarpım durumunda olan sayılara katsayı denir.

Bir cebirsel ifadede üsleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terim denir.

Değişkenin yerine yazılan farklı doğal sayılara göre cebirsel ifadenin değeri
değişir.


6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 139 Cevap 1 - Koza Yayınları