2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6.Sınıf matematik ders kitabı Ata yayınları, Sayfa 15'deki üslü sayılarla ilgili alıştırma sorularının cevapları, detaylı çözümleri

Üslü ifadelerle ilgili kısa kısa hatırlatmalar:

-Bir doğal sayının kendisiyle çarpılmasıyla doğal sayının karesi elde edilir.

-Bir doğal sayının kendisiyle, iki kez yazılıp çarpılmasıyla doğal sayının küpü elde edilir.

-Bir doğal sayının kendisi ile tekrarlı çarpımı, üslü ifade olarak yazılır. Üslü ifade, bir doğal
sayının tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimidir.

-Bir üslü ifadedeki üs (kuvvet), tabanın kaç kez yazılıp tekrarlı çarpıldığını belirtir.

-1 sayısının bütün doğal sayı kuvvetlerinin değeri 1’dir.
-0 (sıfır) sayısının, 0 hariç, bütün doğal sayı kuvvetlerinin değeri 0’dır.
-Bir doğal sayının 1. kuvvetinin değeri kendisine eşittir.
-Çarpma işleminin sembolü “x” ya da “ ·” olabilir.

6.Sınıf Ata yayınları matematik ders kitabı sayfa 17-18 cevapları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Ata Yayınları (Tüm sayfalar)


6. Sınıf matematik ders kitabı üslü sayılar sayfa 15 cevap-1 - Özgün Yayınları