6.Sınıf matematik ders kitabı Ata yayınları  ,Sayfa 50' deki iki sayının ortak bölenleri ve ortak katlarıyla ilgili alıştırma soruların cevapları, detaylı çözümleri

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ile Ortak Katları

Ortak kat: İki doğal sayının katlarını yazdığımızda bazı katları ortaktır. İşte bu ortak olan katlara bu sayıların ortak katı denir.

İki doğal sayının ilk ortak katının (en küçük ortak katının) katları bu iki doğal sayının ortak katlarını verir.

Örneğin 2 ve 5 ‘in ortak katları 10,20,30,40,………..

Biri diğerinin katı olan iki sayıdan büyük olan sayı bu iki sayının en küçük (ilk) ortak katıdır.

Bir doğal sayıya kendisini ekleyerek elde ettiğimiz sayılar o doğal sayının katıdır. Yani 5 sayısına devamlı 5 ekleyerek elde edilen sayılar 5’in katları olur.

EKOK: İki yada saha fazla sayını ortak katlarından en küçüğüne en küçük ortak kat denir. Örneğin 12 ile 8'in en küçük ortak katı 24'dür.

Ortak bölen: İki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölen sayılara, bu sayıların ortak böleni denir. Örneğin 14 ve 21 sayıları 7 sayısına bölünür. Bu durumda 7, 14 ve 21’in ortak bölenidir.

İki doğal sayının bölenlerini yazdığımızda bazı bölenleri ortaktır. İşte bu ortak olan bölenlere ortak bölen denir.

Örnek: 40 ile 24 ün ortak bölenleri: 1,2,4,8

EBOB: İki yada saha fazla sayının ortak bölenlerden en büyüğüne en büyük ortak böleni denir. Örneğin 40 ile 24'ün en büyük ortak böleni 8'dir.

-İki farklı asal sayının 1 tane ortak böleni vardır ve bu sayı 1’dir.

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları - Ata Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - (Tüm sayfalar)


6.sınıf matematik ders kitabı ortak bölen ve ortak kat sayfa 50 cevap-1 - Ata yayınları