6.Sınıf matematik ders kitabı Ata yayınları  ,Sayfa 54' deki kümeler ve kümelerde işlemler ile ilgili alıştırma soruların cevapları, detaylı çözümleri

Kümelerle ilgili temel bilgiler

Benzer özellikler bakımından bir araya gelen farklı nesnelerin iyi tanımlanmış topluluğu bir küme oluşturur. Kümeyi oluşturan nesneler o kümenin elemanıdır. Kümeler; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemi olmak üzere üç farklı biçimde gösterilir.
- Bir küme, liste yöntemi ile gösterilirken küme parantezi kullanılır.
A = {1, 2, 3, 4, 5}
- Liste yöntemi ile gösterilen kümenin elemanları, aralarına virgül konularak yazılır.
B = {a, b, c, d}

-İki kümede bulunan ortak elemanlar, kesişim kümesini oluşturur. Kesişim işlemi, ∩ sembolü ile belirtilir.

-İki kümede bulunan tüm elemanlar, birleşim kümesini oluşturur. Birleşim kümesine ortak elemanlardan sadece biri yazılır. Birleşim işlemi, ∪ sembolü ile belirtilir.

-Bir kümede, bir elemandan sadece 1 tane bulunabilir.
-Bir küme, Venn şeması yöntemi ile gösterilirken kümenin elemanları, başlarına nokta konularak bir şemanın içine yazılır.

-Bir küme, ortak özellik yöntemi ile gösterilirken kümenin içine elemanların ortak özelliği yazılır. D = {Haftanın günleri}

-Elemanı olmayan kümeye, boş küme adı verilir. Boş kümeler { } ya da ∅ sembolleri ile gösterilir.

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları - Ata Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - (Tüm sayfalar)


6.sınıf matematik ders kitabı kümeler sayfa 54 cevap-1 - Ata yayınları