6.Sınıf matematik ders kitabı Ata yayınları ,Sayfa 64' deki tam sayılar ve tam sayıların sayı doğrusudan gösterilmesi ile ilgili soruların çözümleri, cevapları

Tam sayılarla ilgili temel bilgiler:

Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve 0 (sıfır) tam sayısının oluşturduğu kümelerin birleşimine, tam sayılar kümesi denir.

Negatif tam sayıların gösteriminde doğal sayıların soluna “–” (eksi) işareti konulur.

Pozitif tam sayıların gösteriminde doğal sayıların soluna “+” (artı) işareti konulabilir. Eğer tam sayının yanında işaret yoksa sayı, pozitif tam sayıdır. 

0 (sıfır) tam sayısı, negatif veya pozitif bir tam sayı değildir.

Tam sayıların işaretleri sayıların yönünü belirtir. Negatif tam sayılar sayı doğrusunda 0’ın solundadır ve 0’dan küçüktür. Pozitif tam sayılar sayı doğrusunda 0’ın sağındadır ve 0’dan büyüktür.

Tam sayılar kümesi Z, pozitif tam sayılar kümesi Z^+, negatif tam sayılar kümesi Z^-
sembolü ile gösterilir.

Pozitif ve negatif tam sayılar, zıt yön ve değerleri ifade eder.

6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 69-70 cevapları - Ata yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - (Tüm sayfalar)

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - (Tüm sayfalar)


6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 64 alıştırmalar Cevap-1-2- Ata yayınları