6.Sınıf matematik ders kitabı Ata yayınları ,Sayfa 69 ve Sayfa70 'deki tam sayıları karşılaştırma ve sıralama ile ilgili soruların çözümleri, cevapları

Tam sayılarda karşılaştırma-sıralama ile ilgili özet bilgiler:

Sayı doğrusunda gösterilen doğal sayılardan en sağda olanı diğerlerinden daha büyük, en solda olanı diğerlerinden daha küçüktür.

Negatif tam sayılar karşılaştırılırken veya sıralanırken sayıların sayı doğrusunda 0 (sıfır) sayısına yakın olma durumlarından yararlanılabilir.

Negatif tam sayılardan, sayı doğrusunda 0’a (sıfır) en yakın olanı, diğerlerinden daha büyüktür. O hâlde en büyük negatif tam sayı – 1’dir.

Pozitif tam sayılardan, sayı doğrusunda 0’a (sıfır) en yakın olanı, diğerlerinden daha küçüktür. O hâlde en küçük pozitif tam sayı 1’dir.

Tam sayılar sayı doğrusunda soldan sağa doğru gidildikçe artar.

0 (sıfır) tam sayısı, tüm negatif tam sayılardan büyük, tüm pozitif tam sayılardan küçüktür.

Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılardan büyüktür. Başka bir deyişle negatif tam sayılar,
pozitif tam sayılardan küçüktür.

6.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 74 cevapları için TIKLAYIN - Ata Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - (Tüm sayfalar)


6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 69 alıştırmalar Cevap-1- Ata yayınları