7.sınıf matematik ders kitabı Sayfa 128'deki orantı ile ilgili  "Sıra Sizde" sorularının cevapları, çözümleri - MEB yayınları

İki veya daha çok oranın eşitliğine orantı denir.

Orantıyı oluşturan oranlardan biri diğerinin sadeleşmiş veya genişletilmiş hâlidir.

a/b=c/d ifadesi a:b=c:d şeklinde de yazılabilir.Dışarıda kalan a ve d’ye dışlar, içeride kalan b ve c’ye içler denir.Bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. a ∙ d = b ∙ c dir.


7.sınıf matematik ders kitabı "Sıra sizde" sayfa 128 cevap-1- MEB yayınları