2023-2024 yılı MEB yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı Sayfa 17'deki toplama işlemi ve özellikleri ile ilgili Sıra sizde sorularının cevapları, detaylı çözümleri

Soruların çözümüne geçmeden konuyu özetlemeye çalıştık.

Tam sayılarda toplama işlemi nasıl yapılır?

Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken işaretler aynı ise sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti toplamın önüne yazılır.

Sayı doğrusunda toplama işlemi yapılırken eklenen sayı pozitif ise sayı doğrusunda sağ tarafa doğru, eklenen sayı negatif ise sayı doğrusunda sol tarafa doğru istenilen birim kadar ilerlenir.

Pullarla toplama işlemi yapılırken,eşit sayıdaki artı ve eksi sayı pulları birleşince sıfır değeri elde edilir.

Tam sayılarla toplama işleminde, zıt işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerlerinin farkı alınır. Bulunan farka mutlak değerce büyük olan tam sayının işareti verilir.

Toplama işleminin özellikleri:

Tam sayılarda toplama işleminin;değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özelliği olmak üzere dört özelliği vardır.

Değişme özelliği: Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken toplanan tam sayıların yerlerinin değişmesi işlemin sonucunu
değiştirmez

Birleşme özelliği:En az üç tam sayı ile toplama işlemi yapılırken hangi iki tam sayının önce toplandığının işlemin sonucuna etkisi yoktur.

Etkisiz eleman özelliği:Bir tam sayı 0 ile toplandığında sonuç kendisine eşit olur. 0 tam sayısı toplama işleminin etkisiz elemanıdır.

Ters eleman özelliği:Bir tam sayı ile toplamı sıfıra eşit olan tam sayı, o tam sayının toplama işlemine göre tersidir. Bir tam sayının ters işaretlisi o tam sayının toplama işlemine göre tersidir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

7. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları


7.sınıf matematik ders kitabı toplama işlemi sayfa 17 cevap-1 - MEB yayınları

Soru-1: Verilen farklı altı adet toplama işlemlerini yapınız.