7.sınıf matematik ders kitabı Sayfa 72'deki rasyonel sayılarla çarpma işlemi ile ilgili  "Sıra sizde" sorularının cevapları, çözümleri - MEB yayınları

Rasyonel sayılarla çarpma işlemi temel bilgiler:
➢ İki rasyonel sayı çarpılırken tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir, sadeleştirme varsa
sadeleştirme yapılır. Paylar çarpımı paya, paydalar çarpımı da paydaya yazılır.
➢ Aynı işaretli iki rasyonel sayının çarpımı pozitiftir.
➢ Zıt işaretli iki rasyonel sayının çarpımı negatiftir.

Rasyonel sayılarla çarpma işleminin altı özelliği vardır:
• Değişme özelliği
• Etkisiz eleman özelliği
• Yutan eleman özelliği
• Ters eleman özelliği
• Birleşme özelliği
• Dağılma özelliği

7.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 75 çözümleri - MEB yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm Sayfalar) - MEB Yayınları


7.sınıf matematik ders kitabı sıra sizde sayfa 72 cevap-1 - MEB yayınları