7.sınıf matematik ders kitabı Sayfa 75'deki rasyonel sayılarla çarpma işlemi ile ilgili  "Sıra sizde" sorularının cevapları, çözümleri - MEB yayınları

Rasyonel sayılarda bölme işlemi konu özeti

Rasyonel sayılarla bölme işlemi yapılırken bölünen rasyonel sayı, bölen rasyonel sayının
çarpma işlemine göre tersiyle çarpılır.

b, c ve d sıfırdan farklı olmak üzere (a/b):(c/d)=(a/b).(d/c)

➢ Aynı işaretli iki rasyonel sayının birbirine bölümü pozitif bir rasyonel sayıdır.
➢ Zıt işaretli iki rasyonel sayının birbirine bölümü negatif bir rasyonel sayıdır.

➢ Bir rasyonel sayının (+1)’e bölümü bu rasyonel sayının kendisine eşittir
➢ Bir rasyonel sayının (-1)’e bölümü, bu rasyonel sayının toplama işlemine göre tersine eşittir.
➢ (+1) sayısının sıfırdan farklı bir rasyonel sayıya bölümü, bu rasyonel sayının çarpma işlemine
göre tersine eşittir.
➢ Sıfırı sıfırdan farklı herhangi bir sayıya böldüğümüzde sonuç sıfır olur.
➢ Sıfır hariç bir rasyonel sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.

7.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 76 çözümleri - MEB yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm Sayfalar) - MEB Yayınları


7.sınıf matematik ders kitabı sıra sizde sayfa 75 cevap-1- MEB yayınları