7.Sınıf Matematik dersi Sayfa 59 ve 60 MEB Kazanım kavrama testi 9 detaylı çözümlerinden önce doğru ve ters orantı konusunu kısaca ödetledik.

Bir ürünün birim fiyatını belirlemek için fiyat/miktar oranı, miktar 1 olacak şekilde sadeleştirilir. İstenen çokluk 1 olduğunda diğer çokluğun aldığı değer bulunur.

Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulmak için oran genişletilir veya sadeleştirilir.

İki veya daha fazla oranın eşitliğine “orantı” denir.

Bir orantıda “içler ve dışlar çarpımı (çapraz çarpım)” birbirine eşittir.

Doğru Orantı: İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara “doğru orantılı çokluklar” denir. Doğru orantı “D.O.” şeklinde belirtilebilir. 

Doğru orantılı çokluklarda aynı tür veriler alt alta yazıldığında çapraz çarpım yapılarak sonuçlar eşitlenir.

Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki vardır.

Doğru orantılı iki çokluğun birbirine bölümü sabit bir sayıdır.Bu sayıya “orantı sabiti” denir. 


Ters Orantı: İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa böyle çokluklara “ters orantılı çokluklar” denir. Ters orantı “T.O.” şeklinde belirtilebilir.

Ters orantılı çokluklarda aynı tür veriler alt alta yazılır. Daha sonra aynı satırdaki veriler çarpılarak sonuçlar eşitlenir. 

Ters orantılı iki çokluğun çarpımı sabittir. Bu çarpıma “orantı sabiti” denir. a ve b ters orantılı iki çokluk olmak üzere a.b = k ’dir. k, orantı sabitidir.


7.Sınıf Matematik MEB Kazanım kavrama testi 9 sayfa 59 çözüm-1

Soru-1: 5 kg çilek 30 lira olduğuna göre 1 kg çilek kaç liradır?