2023-2024 yıl MEB'in okullarda ortak yapılacak 8.sınıf matematik dersi 1.dönem 1. açık uçlu ortak yazılı sınav soru örnekleri. Senaryo-1 soruların çözümleri

MEB'in yayımladığı örnek 1.dönem 1.ortak yazılı senaryosunda 8 adet açık uçlu soru yer almaktadır.

6 soru basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular Senaryo 1’deki 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. sorular,
2 soru karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular Senaryo 1’deki 1 ve 3. sorular

Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; ders içeriğinde öğretilen içeriğe benzer şekilde tanımlanmasını, gösterilmesini, bulunmasını, örneklendirilmesini, listelenmesini, basit bir şekilde yorumlanmasını vb. içerir.

Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; öğretilen içeriğin yeni durumlar veya günlük yaşam durumları çerçevesinde kullanılmasını, ilişkilendirilmesini, çözümlenmesini, karşılaştırılmasını, çıkarım yapılmasını, değerlendirilmesini, yeni bakış açılarının sunulmasını vb. içerir


8.sınıf matematik 1.dönem 1. ortak yazılı senaryo 1 açık uçlu soru çözümü-1