2023-2024 eğitim öğretim yılı okutulan BERKAY yayınları 8.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 34 ve Sayfa 34 'daki tam sayıların kuvvetleri ile ilgili alıştırmaların cevapları, çözümleri

Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

- a^n üslü ifadesindeki a’ya taban, kaç tane a’nın çarpılacağını belirten n’ye de kuvvet (üs) adı verilir. Tam sayıların doğal sayı olan kuvvetlerinin değeri bulunurken tam sayı, kuvvet kadar yan yana yazılıp çarpılır.
- Sıfırdan farklı her tam sayının 0. kuvvetinin değeri 1’dir.
- Sıfırın, sıfırdan farklı her doğal sayı kuvvetinin değeri 0’dır.
- 1 sayısının tüm tam sayı kuvvetlerinin değeri 1’dir.
- (– 1) sayısının tek tam sayı olan kuvvetlerinin değeri (– 1), çift tam sayı olan kuvvetlerinin değeri 1’dir.

Tam Sayıların Negatif Tam Sayı Kuvvetleri

- Bir tam sayının negatif kuvvetinin değerini bulmak için önce tabanın çarpma işlemine göre
tersi alınır. Sonra kuvvetin işareti değiştirilir.

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Berkay Yayınları (Tüm cevaplar)


8. Sınıf matematik ders kitabı tam sayıların kuvveti sayfa 34 cevap-1 -Berkay yayınları