BERKAY yayınları 8.Sınıf matematik ders kitabı Sayfa 43 ve Sayfa 44 'deki tam sayıların kuvvetleri ile ilgili alıştırmaların cevapları, çözümleri

Üslü İfadelerle ilgili temel kurallardan bazıları:

Tabanları aynı olan üslü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken taban aynen yazılır, üsler toplanıp tabanın üssü olarak yazılır.

Tabanları aynı olan üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken taban aynen yazılır, payın üssünden paydanın üssü çıkarılıp ortak tabanının üssü olarak yazılır.

Bir çarpma işleminin kuvvetinin değeri hesaplanırken, çarpanların üsleri ayrı ayrı alınır ve çarpma işlemi şeklinde yazılır.

Üsleri aynı olan üslü ifadeler bölünürken üs aynen yazılır, tabanların bölümü sonuca taban
olarak yazılır.

Sıfır hariç her sayının 0. kuvveti 1’dir.

tersi alınır. Sonra kuvvetin işareti değiştirilir.

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları - Berkay yayınları

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Berkay Yayınları (Tüm cevaplar)


8. Sınıf matematik ders kitabı tam sayıların kuvveti sayfa 43 cevap-1 -Berkay yayınları