2023-2024 yılı 8.Sınıf matematik ders kitabı Berkay yayınları Sayfa 57 'deki köklü sayılarla ilgili alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Verilen tam kare pozitif bir tam sayının, hangi sayının karesi olduğunu bulmak için karekök alma işlemi yapılabilir. Karekök alma işleminde “ √  ” sembolü kullanılır. Karekökün değeri negatif bir sayı olamaz.
Tam kare pozitif tam sayılar; 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... şeklinde devam eder.

8.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 60 cevapları-çözümleri - Berkay yayınları

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Berkay Yayınları (Tüm cevaplar)


8. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 57 alıştırma cevap-1-Berkay yayınları