2023-2024 yılı 8.Sınıf matematik ders kitabı Berkay yayınları Sayfa 60 'daki Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin aralıkları ile ilgili alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Köklü sayılar nasıl sıralanır?

Kareköklü ifadelerin değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanırken önce karekökün içindeki
sayılar sıralanır. Sonra sayılar karekök içine yazılarak sıralama yapılır.

8.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 63 cevapları-çözümleri - Berkay yayınları (yakında)

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Berkay Yayınları (Tüm cevaplar)


8. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 60 alıştırma cevap-1-Berkay yayınları