9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 116'daki EBOB ve EKOK ile ilgili pekiştirme sorularının cevapları, ayrıntılı çözümleri

EBOB-EKOK konu özeti:

En az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne, bu sayıların en büyük ortak böleni denir. Kısaca “EBOB” ile ifade edilir. a ve b sayılarının EBOB’u “EBOB (a, b)” veya “(a, b)EBOB” biçiminde gösterilir.

Sıfırdan farklı iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak katlarının en küçüğüne, bu sayıların en küçük ortak katı denir. Kısaca “EKOK” ile ifade edilir. a ve b sayılarının EKOK’u, “EKOK (a, b)” veya “(a, b)EKOK” biçiminde gösterilir.

A ve B sayılarının çarpımı, bu sayıların EBOB’u ile EKOK’unun çarpımına eşittir.
A·B = EBOB (A, B)·EKOK (A, B) olur.

Aralarında asal iki sayının EBOB’u 1’e, EKOK’u ise bu sayıların çarpımına eşittir. A ve B aralarında asal iki sayı olmak üzere EBOB (A, B) = 1, EKOK (A, B) = A·B olur. 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Çözümleri

9. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar)


9. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 116 pekiştirme soruları Çözüm-1- Ata Yayınları