2023-2024 eğitim öğretim yılı okutulan ATA yayınları 9.Sınıf matematik ders kitabı SAYFA 16'daki mantık-önermelerle ilgili pekiştirme alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Önermelerle ilgili temel hususlar:

-Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme denir.
-Önermeler genellikle p, q, r ve s gibi küçük harflerle gösterilir.
-Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına o önermenin doğruluk değeri denir.
-Bir önerme doğru ise doğruluk değeri “1” veya “D” ile yanlış ise “0” veya “Y” ile gösterilir. Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir.
-n farklı önerme için 2^n (2 üssü n) tane farklı doğruluk durumu vardır.
-Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir. p ve q önermeleri denk ise “p ≡ q” biçiminde gösterilir.
-Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen önermeye o önermenin değili (olumsuzu) denir. Bir p önermesinin değili “pʹ” veya “~p” ile gösterilir.p ≡ 1 ise p' ≡ 0, p ≡ 0 ise p' ≡ 1 olur. Bir önermenin değilinin değili önermenin kendisidir. (pʹ)ʹ ≡ p

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 26 cevapları - Ata yayınları

9. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar) - Ata Yayınları


9. Sınıf matematik ders kitabı mantık-önermeler sayfa 16 cevap- 1 - Ata Yayınları