2023-2024 9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 26'daki mantık-önermelerle ilgili pekiştirme alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Alıştırmalarla ilgili konu özeti:

Sayfa 26'daki pekiştirme soruları ve, veya, yada bağlaçları ile ilgili oluşturulan bileşik önermelerle ilgili olup önce bu bağlaçlarda önemli hususları tekrar edelim:

Bileşik önermeler: En az iki önermenin “ve”, “veya”, “ya da”, “ise”, “ancak ve ancak” gibi bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye bileşik önerme denir.

Ve “∧” Bağlacı: -ve” bağlacı “∧” sembolü ile gösterilir. p ile q önermeleri “ve” bağlacı ile “p ∧ q” biçiminde gösterilir, “p ve q” diye okunur.

-“p ∧ q” bileşik önermesinin doğruluk değeri, p ile q önermelerinin her ikisi de doğru iken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. 

p ∧ pʹ ≡ 0, p ∧ 1 ≡ p , p ∧ 0 ≡ 0 olur. 

Veya  “∨”  Bağlacı: “veya” bağlacı “∨” sembolü ile gösterilir. p ile q önermeleri “veya” bağlacı ile “p ∨ q” biçiminde gösterilir, “p veya q” diye okunur. 

-“p ∨ q” bileşik önermesinin doğruluk değeri, p ile q önermelerinin her ikisi de yanlış iken yanlış, diğer durumlarda doğrudur.

p ∨ 0 ≡ p , p ∨ 1 ≡ 1 , p ∨ pʹ ≡ 1 olur. 

“∧” ve “∨”nın Tek Kuvvet özellikleri

p ∧ p ≡ p, p ∨ p ≡ p, 

“ya da” bağlacı “∨” sembolü ile gösterilir. p ve q önermeleri “∨” bağlacı ile “p ∨ q” biçiminde gösterilir, “p ya da q” diye okunur.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 36 cevapları - Ata yayınları

9.Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar)


9. Sınıf matematik ders kitabı bileşik önermeler sayfa 26 Cevap- 1 - Ata Yayınları