2023-2024 yılı 9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 36 'daki mantık-bileşik önermeler (ise, ancak ve ancak bağlaçları) ile ilgili pekiştirme alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Sayfa 36 daki 13 adet soru cevaplandırılırken "İse", "ancak ve ancak" bağlaçları ile ilgili konu özetleri:

Koşullu Önerme

“ise” bağlacı “⇒” sembolü ile gösterilir. p ile q önermeleri “ise” bağlacı ile “p ⇒ q” biçiminde gösterilir, “p ise q” diye okunur.

“p ⇒ q” bileşik önermesinin doğruluk değeri, birinci önermenin doğru ikinci önermenin yanlış olması durumunda yanlış, diğer durumlarda doğrudur.

Bu bileşik önermeye koşullu önerme denir.

İse Bağlacının Özellikleri:

p⇒q≡pʹ∨q   (UNUTMA)

p⇒pʹ≡pʹ
p⇒0≡pʹ
pʹ⇒p≡p
1⇒p≡p 
p⇒1≡1 
0⇒p≡1 
p⇒p≡1

İse bağlacıyla oluşturulan önermenin karşıtı, tersi ve karşıt tersi

q⇒p bileşik önermesine p⇒q bileşik önermesinin karşıtı,
pʹ⇒qʹ bileşik önermesine p⇒q bileşik önermesinin tersi,
qʹ⇒pʹ bileşik önermesine p⇒q bileşik önermesinin karşıt tersi denir.

p⇒q≡qʹ⇒pʹ p⇒q bileşik önermesi ile karşıt tersi birbirine denktir.
q⇒p≡pʹ⇒qʹ bileşik önermesinin karşıtı ile tersi birbirine denktir.

Gerektirme: p⇒q koşullu önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu koşullu önermeye gerektirme denir.

p ⇔ q ≡ (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p)

Özellikler:

p ⇔ q ≡ q ⇔ p
(p ⇔ q)ʹ ≡ pʹ ⇔ q ≡ p ⇔ qʹ
p ⇔ 1 ≡ p 
1 ⇔ p ≡ p 
p ⇔ 0 ≡ pʹ 
0 ⇔ p ≡ pʹ 
p ⇔ p ≡ 1

İki Yönlü Koşullu Önerme

“ancak ve ancak” bağlacı “⇔” sembolü ile gösterilir. p ile q önermeleri “ancak ve ancak” bağlacı ile “p ⇔ q” biçiminde gösterilir, “p ancak ve ancak q” diye okunur. 

“p ⇔ q” bileşik önermesinin doğruluk değeri, her iki önermenin doğruluk değerleri aynı iken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. 

Bu bileşik önermeye iki yönlü koşullu önerme denir.

Çift gerektirme: p  ⇔ q bileşik önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu bileşik önermeye çift gerektirme denir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 39 cevapları - Ata yayınları

9. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar)


9. Sınıf matematik ders kitabı bileşik önermeler sayfa 36 Cevap- 1 - Ata Yayınları