2023-2024 yılı 9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 39 'daki mantık-her ve bazı niceleyicilerle ilgili pekiştirme alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Sayfa 39'daki Sorularlarla İlgili Her (∀) ve Bazı (∃) Niceleyicileri Konu Özeti

Açık Önerme: İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlerin aldıkları değerlere göre doğruluğu ya da yanlışlığı kesinleşen ifadelere açık önerme denir. Açık önermeler p(x), q(x), p(x, y), q(x, y),...
biçiminde gösterilirler. 

Doğruluk Kümesi: Açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir.

Bazı” sözcüğü “en az bir” ifadesi ile aynı anlamdadır. Bu sözcük “” sembolü ile gösterilir. Bu niceleyiciye “varlıksal niceleyici” denir.

∃ x ∈ A ifadesi “A kümesinin bazı elemanları” biçiminde okunur.

“∃ x ∈ A, p(x)” önermesini doğru yapan en az bir değer varsa önerme doğrudur.

“Her” sözcüğü “bütün” sözcüğü ile aynı anlamdadır.

Bu sözcük “∀” sembolü ile gösterilir. Bu niceleyiciye “evrensel niceleyici” denir. 

∀ x ∈ A ifadesi “A kümesinin her elemanı” biçiminde okunur.

“∀ x ∈ A, p(x)” önermesinin doğru olması için x’in her değeri için p(x)’in doğru olması gerekir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 41 cevapları - Ata yayınları

9. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar) - Ata Yayınları


9. Sınıf matematik ders kitabı açık önermeler-niceleyiciler sayfa 39 Cevap- 1 - Ata Yayınları