2023-2024 yılı 9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 41 'deki  ilgili pekiştirme alıştırma sorularının cevapları, çözümleri

Tanımsız terimin dışındaki bir teriminin kapsamını açık bir şekilde ifade eden önermelere tanım nedir.

Doğruluğunu ispat etmeye gerek duymadan doğru olarak kabul edilen önermelere aksiyom denir.

Doğruluğu aksiyomlar ve kendinden önceki bilgiler yardımıyla gösterilebilen önermelere teorem denir. 

Bir teoremde hipotez (verilen kısım) ve hüküm (ispatlanacak kısım) vardır. p⇒q teoreminde p hipotez, q hükümdür. 

Bir teoremin hipotezinden hareketle hükmünü elde etmeye teoremi ispatlamak denir. 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 42 cevapları - Ata yayınları

9. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar) - Ata Yayınları


9. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 41 Cevap-1 - Ata Yayınları