9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 50 'dekiküme kavramıyla ilgili pekiştirme sorularının cevapları, çözümleri

Pekiştirme soruların çözümünde kullanılan küme kavramıyla ilgili temel hususlar: 

Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her birine o kümenin elemanı denir. Bir kümede bir eleman bir kere yazılır ve küme içinde elemanlar yer değiştirebilir.

Bir a elemanı, bir A kümesinin elemanı ise bunu “a ∈ A” biçiminde gösterir ve “a, A kümesinin elemanıdır.” şeklinde okuruz. Bir b elemanı bir A kümesinin elemanı değil ise bunu “b ∉ A” biçiminde gösterir ve “b, A kümesinin elemanı değildir.” şeklinde okuruz.

Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) biçiminde gösterilir. 

Liste yöntemi: Bu yöntemde bir kümenin elemanları herhangi bir sırayla aralarına virgül konularak küme parantezi “{ }” içinde yazılır. 

Ortak özellik yöntemi: Bu yöntemde kümenin bütün elemanlarının sahip oldukları ortak özellik belirtilerek gösterilir.  Bir A kümesi, bir P şartını sağlıyorsa bu yöntemle kümeyi A = { x | x P şartını sağlar. } veya  A = { x : x P şartını sağlar.} biçiminde gösterir ve “A kümesi x elemanlarından oluşmuştur öyle ki x, P şartını sağlar.” diye okuruz. 

Burada kullanılan “|” veya “:” sembolleri “öyle ki” anlamına gelir. 

Venn şeması yöntemi: Bu yöntemde kümenin elemanları kapalı bir eğri veya bir çokgen içerisinde, önlerine nokta konularak gösterilir.

Boş küme: Elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve “∅” veya “{ }” biçiminde gösterilir.

Sonlu-sonsuz küme: Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme, sonlu olmayan kümeye sonsuz küme denir.

Evrensel küme: Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içeren ve boş kümeden farklı olan kümeye evrensel küme denir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 55 cevapları - Ata yayınları

9. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar)

kunduz üyelik paket indirimleri 2023 2024


9. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 50 pekiştirme soruları Çözüm-1 - Ata Yayınları