9.Sınıf matematik ATA yayınları ders kitabı Sayfa 82 'deki sıralı ikili ve iki kümenin kartezyen çarpımı ile ilgili pekiştirme sorularının cevapları, ayrıntılı çözümleri

Soruların çözümüyle ilgili özet bilgiler:

A ≠ ∅, B ≠ ∅ olmak üzere a ∈ A ve b ∈ B elemanları alınarak oluşturulan “(a, b)” biçimindeki yeni elemana sıralı ikili denir.

Bu gösterimde a’ya birinci bileşen, b’ye ikinci bileşen denir. Sıralı ikililerde elemanların yazılış sırası önemlidir. a ≠ b için (a, b) ve (b, a) birbirinden farklı ikililerdir.Birinci bileşenleri birbirine, ikinci bileşenleri birbirine eşit olan ikililere eşit ikililer denir.(a, b) ve (c, d) ikilileri birbirine eşit ise bu durum “(a, b) = (c, d)” biçiminde gösterilir. (a, b) = (c, d) ancak ve ancak a = c ve b = d olur.

A ≠ ∅, B ≠ ∅ olmak üzere 1. bileşeni A kümesinden, 2. bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin oluşturduğu kümeye A ile B kümelerinin kartezyen çarpım kümesi denir.

Bu küme “A x B” biçiminde gösterilir ve “A kartezyen çarpım B” biçiminde okunur. Bu küme ortak özellik yöntemi ile A x B = {(a, b) | a ∈ A ve b ∈ B} biçiminde gösterilir.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 83 cevapları - Ata yayınları

9. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm sayfalar)


9. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 82 pekiştirme soruları Çözüm-1- Ata Yayınları