2023-2024 yılı Fen Lisesi 11.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21'deki soruların ayrıntılı çözümleri,cevapları

Fen lisesi 11.sınıf matematik ders kitabı Sayfa 21'deki açı ölçü birimleri, açı ölçü birimleri arasındaki dönüşümler, esas ölçü bulma ile ilgili  7 adet alıştırma-1 sorularının çözümleri, cevapları

Açı ölçü birimleri ve esas ölçü bulmayla ilgili bir kaç hatırlatma:

Bir tam çember yayının 360 eş parçasından her birini gören merkez açının ölçüsü 1 derece olarak adlandırılır. Tam bir çember yayını gören açının ölçüsü 360 derecedir.

Bir çemberde yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören merkez açının ölçüsü 1 radyan olarak adlandırılır. 1R olarak gösterilir.

1° = 3600" olduğundan ölçüsü saniye cinsinden verilen açı 3600 e bölünür. Elde edilen bölüm, açının derecesini; kalan, açının saniyesini gösterir. Kalan saniye değerinin kaç dakika olduğunu bulmak için (1' = 60") 60 ile bölme işlemi yapılır. Bölüm, açının kaç dakika olduğunu; kalan, kaç saniye olduğunu gösterir.

k ∈ ℤ için • α ∈ [0°, 360°) olmak üzere β = α + k.360° ise α açısına β açısının esas ölçüsü denir. Bu nedenle, derece cinsinden verilen açının esas ölçüsü, aynı açının 360° ye bölümünden elde edilen kalandır.

θ ∈ [0, 2π) olmak üzere ölçüsü θ + k.2π olan açının esas ölçüsü θ radyandır. Bu nedenle ölçüsü radyan olarak verilen açının esas ölçüsü bu açının 2π ye bölümünden kalandır.

Açıların esas ölçüleri negatif olamaz.


Fen lisesi 11.sınıf matematik ders kitabı sayfa 21 çözüm-1 - MEB yayınları