İlk kez MEB ölçme ve değerlendirme yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihli ve 30234 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Yeni yayınlanan ölçme ve değerlendirme yönetmeliğinde öne çıkan önemli noktalar, ayrıntılar


Okul öncesi ve ilkokulda süreç odaklı değerlendirme esas alınacak. 4.Sınıfta yazılı sınavlar yapılmayacak.