11.sınıf ve AYT matematik fonksiyon konusun alt konularından olan ikinci dereceli fonksiyon ve bu fonksiyonun grafiği parabolün özellikleri, konu özetleri-ders notları yirmi farklı ekran görüntüsü ile bir arda

Parabolle ilgili temel hususlar:

*Parabol ve parabolün yönü,
*Parabolün x ve y eksenlerini kestiği noktalar,
*Parabolün x eksenine teğet olma durumları,
*Parabolün tepe noktası,
*Parabolün simetri ekseni,
*Parabolde en büyük yada en küçük değer,
*Belirli bir aralıkta tanımlı parabolün en büyük yada en küçük değerini bulma,
*Parabolün çizilmesi,
*Parabolle çözülebilen;maksimum yada minimum problemleri,
*Parabolün denkleminin yazılması,
*Bir parabol ile doğrunun birbirine göre durumları,
*Parabolde öteleme ve simetri,
*İkinci dereceden eşitsizlik sistemi,

Hepsi burada....Oturduğun, yattığın yerden, sırayla ilerleyerek konuyu gözden geçirebilirsin.

Kaynak: Orijinal Yayınları AYT Soru Bankası


Parabol nedir