Zeki Haber

9.Sınıf Biyoloji Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları -NETBİL Yayıncılık

27.11.2018
9.Sınıf Biyoloji Kitabı Sayfa 68-69 Cevapları -NETBİL Yayıncılık

Arkadaşlarlar sizin için hazırladığımız 9.sınıf Biyoloji 68-69 Cevapları

9.Sınıf Biyoloji Kitabı Sayfa 68 Cevapları -NETBİL Yayıncılık

1. Bir amino asit yapısını çizerek grupları isimlendiriniz.

Cevap: Öncelikle ortaya bir C atomu almalı bu karbon atomuna bağlı bir amino (H₃N⁺) ve bir karboksil (-COOH) grubu eklemeliyiz. Amino grubu bazik, karboksil grubu asidik özelliktedir.
C atomu dört bağ yapar. Bunun biri –COOH’nin H atomu, diğerleri ise kendisine bir O ve bir H bağlı olan C atomu, H₃N⁺ grubu ve radikal gruptur.
Fotoğrafta  çizdiğimiz amino asit Metiyonin amino asididir. Bu amino asit kısaca Met şeklinde gösterilir.

Metiyonin amino asidi R yani radikal grubunda CH₂-CH₂-S-CH₃ içerir. Bu polar olmayan yani nonpolar grup ona, kendisini diğer amino asitlerden ayıran karakteristik özellikler verir.
Metiyonin sahip olduğu radikal grubun etkisiyle suda çözünmeyen bir amino asittir.
Şimdi kısaca amino asitler hakkında bilgi verelim:

Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır.
Amino asitler hücre zarından geçebilirler ve hücreye enerji verirler.
Proteinler, amino asitlerin birbirlerine bağlanarak oluşturdukları uzun zincirlerden oluşurlar.
Hücrenin hem yapısı hem de işlevi için önem taşıyan proteinler amino asitlerden oluşurlar.
Amino asitlerin içerdiği radikal gruplar her bir amino asitte farklıdır. Bu da amino asitlerin her birinin diğerinden farklı olmasını sağlar.
Bazı amino asitlerde (mesela glisinde) radikal grup tek bir H atomundan ibaret iken ve basit iken; bazılarında (mesela triptofanda) bu, iki halkadan oluşur ve çok karmaşıktır.

2. İki amino asit arasında peptit bağı kurulumunu gösteriniz.

Cevap: Bir peptit bağı, bir peptit veya protein zinciri boyunca bir diğerinin bir alfa-amino asidi ve N’ndan iki ardışık alfa-amino asitini bağlayan kovalent kimyasal bağa denir.İki amino asit, bir peptit bağı aracılığıyla bir dipeptid oluşturduğunda, yoğunlaşma reaksiyonunun bir türünü oluşturur.

Bu tür bir yoğunlaşmada, iki amino asit, biri diğerinin yan olmayan zincirli (N2) amino parçasına yaklaşan yan zincir (C1) karboksilik asit kısmı ile yaklaşır.

Biri karboksil grubundan (COOH) hidrojen ve oksijen kaybeder, diğeri ise amino grubundan (NH2) hidrojen kaybeder. Bu reaksiyon bir su molekülü (H2O) ve bir peptit bağı (-CO-NH-) ile birleştirilen iki amino asit üretir. Birleştirilen iki amino aside bir dipeptit denir.

Ayrıca, iki amino asit arasındaki farklı bir amid bağı olan bir izopeptid bağından ayırmak için bir eupeptid bağı olarak da adlandırılabilir.

3. Aşağıda enzim ve substrat yoğunlukları belirtilen durumlardaki reaksiyon hız grafiklerini çiziniz.

4. Bir nükleotit yapısında bulunan grupları ve bağları çizerek gösteriniz.

Cevap: Bir nükleotid –> beş karbonlu şeker (deoksiriboz ya da riboz) (merkezde) + baz (adenin, guanin, timin, urasil, sitozin)  + bir fosfat grubundan oluşur.Azotlu baza ve şekerlerine göre nükleotidler sınıflandırılır.

Nükleotidler, nükleik asit polimerleri deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) oluşturmak için monomer birimleri olarak görev yapan organik moleküllerdir.

Hem DNA hem de RNA, yani her ikisi de Dünya’daki tüm yaşam formları içinde gerekli olan biyomoleküllerdir.

Yeniden belirtmek gerekirse tüm Dünya’da ki ; Nükleotidler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır; Bunlar üç altbirim molekülünden oluşur: bir azotlu baz, beş-karbon şeker (riboz veya deoksiriboz) ve en az bir fosfat grubu.

Bir nükleosit, azotlu bir baz ve 5-karbonlu bir şekerdir. Dolayısıyla bir nükleosit artı bir fosfat grubu bir nükleotit verir.

Nükleotidler, hücresel düzeyde metabolizmada merkezi bir rol oynar.

Kimyasal enerji paketlerini taşırlar – Adenosine trifosfat (ATP), Guanosine trifosfat (GTP), Cytidin trifosfat (CTP) ve Uridine trifosfat (UTP) – hücrenin tamamında enerji talep eden birçok hücresel fonksiyonda görev alır.

Enerji içeren hücredeki olaylar şu şekildedir: amino asitleri, proteinleri ve hücre zarlarını ve parçalarını sentezlemek, hücrenin hareket ettirilmesi ve hücre bölümlerinin (hem içsel hem de hücreler arası) hareket ettirilmesi, hücrenin bölünmesi vb.

Ek olarak, nükleotidler hücre sinyallemesine (siklik guanosin monofosfat veya cGMP ve siklik adenosin monofosfat veya cAMP) katılır ve enzimatik reaksiyonlarda (örneğin koenzim A, FAD, FMN, NAD ve NADP +) görev alırlar.

9.Sınıf Biyoloji Kitabı Sayfa 69 Cevapları -NETBİL Yayıncılık

5. ATP yapısını ve bulundurduğu grupları çizerek gösteriniz.

Cevap: ATP – veya Adenozin Tri fosfat – yeryüzündeki tüm canlı organizmaların tek enerji taşıyıcısıdır. Mikroorganizmalar, gıda ve ışık kaynaklarından ATP formunda metabolize olan enerjiyi yakalar ve depolar.

Hücre enerji gerektirdiğinde, ATP hidroliz yoluyla parçalanır. Yüksek enerji bağı bozulur ve bir fosforil grubu çıkarılır. Bu işlemden salınan enerji çeşitli hücresel süreçleri yönlendirmek için kullanılır. ATP sürekli olarak biyolojik reaksiyonlara katıldığı ve tüm yaşamın sağlığı ve büyümesinde merkezi olduğu için oluşur ve parçalanır.  ATP yani enerji, hücrelerin en temel enerji kaynağıdır. Asla bir hücreden diğer hücereye aktarılmazlar !

Enerji yani ATP olmadan hiç bir hücre yaşayamaz, çoğalamaz !

ATP = Adenin bazı + Riboz + 3 Fosfat

6. ATP molekülünün özelliklerini belirtip fosforilasyon ve defosforilasyon terimlerini açıklayınız.

Cevap: ATP molekülü = ADENİN + RİBOZ + 3 FOSFATTAN OLUŞUR.Adenosin trifosfat (ATP), canlı hücrelerde birçok işlemi yürütmek için enerji sağlayan karmaşık olan organik kimyasaldır. Kas kasılması, sinir dürtü yayılımı, kimyasal sentez gibi işlemlerin yapılmasını sağlar. Yaşamın her türünde bulunan ATP, genellikle hücre içi enerji transferinin merkezindedir.  Metabolik süreçlerde ATP tüketildiğinde, ya adenozin difosfat (ADP) ya da adenosin monofosfat (AMP) ya dönüştürür. Diğer süreçler ATP’yi yeniden oluşturur, böylece insan vücudu her gün kendi vücut ağırlığını ATP’ye geri dönüştürür. Aynı zamanda DNA ve RNA’nın bir öncüsüdür ve bir koenzim olarak kullanılır.

Biyokimya açısından ATP, bir nükleozit trifosfat olarak sınıflandırılmıştır, bu da üç bileşenden oluştuğunu gösterir: azotlu baz (adenin), şeker ribozu ve trifosfat ‘tır.

B. Aşağıdaki kutucuklarda karışık olarak verilen mineralleri uygun tanımlarla eşleştiriniz.

1. Alyuvarda bulunan hemoglobin molekülünün yapısına katılır.

-> DEMİR

2. Nükleik asitlerin ve ATP molekülünün yapısına katılır.

-> AZOT

3. Tiroit bezinin hormonu olan tiroksinin yapısına katılır.

-> İYOT

4. Fotosentez reaksiyonlarında ışığı absorbe eden klorofil pigmentinin yapısına katılır.

-> MAGNEZYUM

5. Vücutta en fazla bulunan mineraldir. Kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır.

-> KALSİYUM

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© 2019 - 2020 Zeki Haber - Tüm Hakları Saklıdır.