2018-2019 Yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitapları-PDF İndir

2018-2019 Yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitapları-PDF İndir
2018-2019 Yılında müfredatın değişmesiyle yenilenen kitaplar arasında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitapları  da yerini aldı.Güncel mevzuata uygun hazırlanan  Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitaplarını aşağıda yer alan linklerden kolayca indirebilirsiniz. 2018-2019 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı (MEB) ; MEB Yayınları 2018-2019 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı  indirmek için TIKLAYINIZ 2018-2019 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı (Top) ; Top Yayınları 2018-2019 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı  indirmek için TIKLAYINIZ Genel Olarak Kitap içerikleri 1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 1.1. UYANAN AVRUPA VE SARSILAN OSMANLI 1.1.1. Uyanan Avrupa 1.1.2. Sarsılan Osmanlı 1.2. MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA 1.3. BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR 1.4. ADIM ADIM LİDERLİĞE 1.4.1. Mustafa Kemal Görev Başında 1.4.2. Trablusgarp Savaşı: Garp Ocakları Sönerken 1.4.3. Balkan Savaşları: Bir Facianın Hikâyesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2.1. I. DÜNYA SAVAŞI’NA YOL AÇAN GELİŞMELER 2.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI 2.2.1. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri 2.2.2. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler 2.2.2.1. Kafkas Cephesi 2.2.2.2. Kanal Cephesi 2.2.2.3. Çanakkale Cephesi 2.2.2.4. Hicaz-Yemen Cephesi 2.2.2.5. Irak Cephesi 2.2.2.6. Suriye Cephesi 2.2.3. Ermeni Sorunu 2.2.4. I. Dünya Savaşı’nın Sonu 2.3. İŞGAL YILLARINDA ANADOLU 2.4. CEMİYETLER VE KUVÂ-YI MİLLÎYE 2.4.1. Millî Cemiyetler 2.4.2. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler 2.4.3. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler 2.4.4. Milletin Ordusu: Kuvâ-yı Millîye 2.5. İSTİKLAL YOLCULUĞU 2.5.1. Mustafa Kemal Samsun’da 2.5.2. Millî Şuur Uyanıyor: Havza Genelgesi 8 2.5.3. Bir İhtilal Bildirgesi: Amasya Genelgesi 2.5.4. İstiklal Meşalesi: Erzurum Kongresi 2.5.5. Millî İradenin Sesi: Sivas Kongresi 2.5.6. Temsil Heyetinin Zaferi: Amasya Görüşmeleri 2.5.7. Millî Mücadele’nin Sesi: İrade-i Millîye Gazetesi 2.6. BİR MİLLETİN YEMİNİ: MİSAKIMİLLÎ 2.6.1. Millî Mücadele’nin Kalbi Ankara 2.6.2. Misakımillî Kararları 2.6.3. İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması 2.6.4. Büyük Millet Meclisinin Açılması 2.7. BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR 2.8. GEÇERSİZ BİR ANTLAŞMA: SEVR ANTLAŞMASI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 3.1. DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ 3.1.1. İlk Zafer Müjdesi: Doğu Cephesi 3.1.2. Anadolu’nun Güneyinde Millî Direniş 3.1.2.1. Maraş’ın Kahramanları 3.1.2.2. Urfa’nın Şanlı Yiğitleri 3.1.2.3. Antep’in Gazileri 3.2. BATI CEPHESİ 3.2.1. Kuvâ-yı Millîye’den Düzenli Orduya 3.2.2. I. İnönü Muharebesi 3.2.3. I. İnönü Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler 3.2.3.1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 3.2.3.2. İstiklal ve İstikbalin Marşı: İstiklal Marşı 3.2.3.3. Londra Konferansı 3.2.3.4. Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması 3.2.3.5. Moskova Antlaşması 3.2.4. Makûs Talih Değişiyor: II. İnönü Muharebesi 3.2.5. Kütahya - Eskişehir Muharebeleri 3.3. MAARİF KONGRESİ 3.4. MİLLÎ MÜCADELE, MİLLÎ SEFERBERLİK: TEKALİF-İ MİLLÎYE 3.5. DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA’DAN BÜYÜK TAARRUZ’A 3.5.1. Sakarya Meydan Muharebesi 3.5.2. Sakarya Meydan Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler 3.5.3. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 3.5.4. Mudanya Ateşkes Antlaşması 3.6. TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ: LOZAN ANTLAŞMASI 3.7. SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ MÜCADELE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 4.1. ATATÜRK İLKELERİ 4.1.1. Cumhuriyetçilik 4.1.2. Milliyetçilik 4.1.3. Halkçılık 4.1.4. Devletçilik 4.1.5. Laiklik 4.1.6. İnkılapçılık 4.2. SİYASİ ALANDAKİ GELİŞMELER 4.2.1. Saltanatın Kaldırılması 4.2.2. Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi 4.2.3. Cumhuriyet’in İlanı 4.2.4. Halifeliğin Kaldırılması 4.2.5. 1924 Anayasası’nın Kabulü 4.3. HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER 4.3.1. Hukuk Sistemindeki Karışıklığa Son 4.3.2. Medeni Kanun’un Kabulü 4.4. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER 4.4.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 4.4.2. Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri 4.4.3. Türk Tarih Kurumu 4.4.4. Türk Dil Kurumu 4.4.5. Üniversite Reformu 4.4.6. Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler 4.5. TOPLUMSAL ALANDAKİ GELİŞMELER 4.5.1. Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişim 4.5.2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 4.5.3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim 4.5.4. Soyadı Kanunu 4.5.5. Modern Türk Kadını 4.6. EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER 4.6.1. İzmir İktisat Kongresi ve Millî Üretim Seferberliği 4.6.2. Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar 10 4.6.3. Sanayi ve Ticaret Alanında Yapılan Çalışmalar 4.6.4. Denizcilik Alanında Yapılan Çalışmalar 4.7. SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER 4.8. İLELEBET CUMHURİYET 4.8.1. Bir Devrin Tanığı: Nutuk 4.8.2. Onuncu Yıl Nutku 4.8.3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi 4.8.4. Cumhuriyet Gençlere Emanet 4.9. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ TEMEL ESASLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 5.1. DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 5.1.1. Güçlü Demokrasi, Güçlü Devlet 5.1.2. Cumhuriyet Halk Fırkası 5.1.3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 5.1.4. Serbest Cumhuriyet Fırkası 5.2. MUSTAFA KEMAL’E SUİKAST GİRİŞİMİ 5.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YÖNELİK TEHDİTLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6.1. TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 6.2. DIŞ POLİTİKADA YAŞANAN GELİŞMELER 6.2.1. Yabancı Okullar Sorunu 6.2.2. Dış Borçlar Sorunu 6.2.3. Musul Sorunu 6.2.4. Nüfus Mübadelesi Sorunu 6.2.5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 6.2.6. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Katılması 6.2.7. Balkan Antantı 6.2.8. Sadabat Paktı 6.3. MİSAKIMİLLÎ’NİN SON ZAFERİ: HATAY ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI 7.1. ATATÜRK’ÜN VEFATI VE YANKILARI 7.1.1. Atatürk’ün Vefatı 7.1.2. Atatürk’ün Vefatının Yurt İçindeki Yankıları 7.1.3. Atatürk’ün Vefatının Yurt Dışındaki Yankıları 7.1.4. İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi 7.2. İNSAN ESERLERİYLE YAŞAR 7.3. YENİDEN SARSILAN DÜNYA 7.3.1. Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri 7.3.2. Savaşa Girmeyen Galip Devlet: Türkiye 7.3.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonu 7.4. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 7.5. DEMOKRASİ YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER