Öne Çıkanlar ülke sayıları gümüşhane lgs soruları 2020 2021 meslek lisesi ders çizelgesi karne görüş yazısı 4 ile bölünebilme kuralı

Bu haber kez okundu.

2018-2019 Yılı 9.10.11.ve 12.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Konuları-YENİ
2018-2019 Yılı Lise 9.10.11.ve 12.Sınıf – Türk Dili Ve Edebiyatı Yeni Ders Konuları 2018-2019 yılı tüm derslerin konuları yenilendi biliyorsunuz.Bu yıldan itibaren tüm liselerde Türk Dili Ve Edebiyatı dersinde aşağıdaki yeni konular okutulacak.9.Sınıflar ilk kez geçen yıl yeni konuları okumaya başladılar.10-12.Sınıflar ilk kez bu yıl yeni konulara göre ders işleyecekler. 12.Sınıf konuları özellikle bu yıl 2019 YKS sınavına girecek olan 12.sınıf öğrencilerini ve yeniden sınava girecek olan mezun öğrencileri yakından ilgilendiriyor.Sınava hazırlanırken yeni konulara göz atmaları lazım. Şimdiden yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyoruz! 2018-2019 Yılı 9.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Konuları-YENİ
 • Giriş (2 HAFTA)
 1. Edebiyat Nedir?
 2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi
 3. Metinlerin sınıflandırılması
 • Hikaye (5 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi örneği
 • Şiir  (5 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir örneği 3. Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir örneği
 • MASAL/FABL  (5 HAFTA)
 • ROMAN (5 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman örneği
 • TİYATRO  (5 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği
 • BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ (3 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi örneği 3. Divan edebiyatından bir tezkire
 • MEKTUP/E -POSTA  (3 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği 2. Divan edebiyatından bir mektup örneği 3. Tanzimat Dönemi'nden bir mektup örneği
 • GÜNLÜK/BLOG  (2 HAFTA)
1.Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği 2.İki blog örneği                                                      2018-2019 Yılı 10.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Konuları-YENİ
 • GİRİŞ  (3 HAFTA)
1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri 3. Türkçenin tarihî gelişimi
 • HİKAYE  (6 HAFTA)
1. Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek 2. İki halk hikâyesi örneği 3. Bir mesnevi örneği 4. Tanzimat Dönemi'nden bir hikâye örneği 5. Milli Edebiyat Dönemi'nden bir hikâye örneği
 • ŞİİR  (6 HAFTA)
1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri 3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes örneği 4. Halk edebiyatından üç mâni (düz, kesik ve yedekli mâni) ve bir türkü örneği 5. Halk şiirinden bir koşma örneği 6. Divan şiirinden iki gazel örneği 7. Divan şiirinden bir kaside örneği 8. Divan şiirinden bir şarkı örneği
 • DESTAN/EFSANE  (5 HAFTA)
1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek 2. Türk halk edebiyatından bir efsane örneği 3. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan örneği 4. İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemden bir destan örneği 5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan örneği
 • ROMAN (6 HAFTA)
1. Dünya edebiyatından bir roman  örneği 2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından  bir roman örneği 3. Servetifünun Dönemi'nden bir roman örneği 4. Millî Edebiyat Dönemi'nden bir roman örneği
 • TİYATRO  (4 HAFTA)
1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin örneği (Karagöz, orta oyunu) 2. Modern Türk tiyatrosundan bir metin örneği
 • ANI (HATIRA)  (2 HAFTA)
1. Servetifünun Dönemi Türk edebiyatından bir anı örneği 2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı örneği
 • HABER METNİ   (2 HAFTA)
1. Güncel gazete ve dergilerden iki haber metni 2. Genel Ağ haberlerinden bir metin
 • GEZİ YAZISI  (2 HAFTA)
1. Divan edebiyatından bir gezi yazısıörneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden iki gezi yazısı örneği 2018-2019 Yılı 11.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Konuları-YENİ                                             GİRİŞ  (2 HAFTA) 1. Edebiyat ve toplum ilişkisi 2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
 • HİKÂYE (5 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği
 • ŞİİR (6 HAFTA)
1. Tanzimat Dönemi'nden iki şiir örneği 2. Servetifünun Dönemi'nden iki şiir örneği 3. Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği 4. Millî Edebiyat Dönemi'nden iki şiir örneği 5. Cumhuriyet'in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir örneği 6. Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği
 • MAKALE  (2 HAFTA)
1. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel makale örneği 2. Edebî bir makale örneği
 • SOHBET VE FIKRA (2 HAFTA)
1. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir sohbet örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir sohbet örneği 3. Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra örneği 4. Cumhuriyet Dönemi’nden bir fıkra örneği
 • ROMAN (6 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden 1923-1950 arası iki roman örneği 2. 1950-1980 arası dönemden iki roman örneği 3. Dünya edebiyatından bir roman örneği
 • TİYATRO (5 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1950 arası) iki tiyatro örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1950-1980 arası) bir tiyatro örneği 3. Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği
 • ELEŞTİRİ (2 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri örneği 2. Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği
 • MÜLAKAT/RÖPORTAJ (2 HAFTA)
1. Cumhuriyet öncesi dönemden bir mülakat örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir mülakat örneği 3. Cumhuriyet Dönemi’nden bir röportaj örneği                                                                                              2018-2019 Yılı 12.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Konuları-YENİ
 • GİRİŞ (2 HAFTA)
1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki 2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki 3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler 4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
 • HİKÂYE (6 HAFTA)
1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği 2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri
 • ŞİİR ( 8 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği 3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği 4. Garip akımından iki şiir örneği 5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği 6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği 7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği 8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek 9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği
 • ROMAN (8 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından (1923-1950 arası) bir roman örneği 2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından (1950-1980 arası) iki roman örneği 3. 1980 sonrası Türk edebiyatından bir roman örneği 4. Türk dünyası edebiyatından bir roman örneği 5. Dünya edebiyatından bir roman örneği
 • TİYATRO (5 HAFTA)
1. 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç metin
 • DENEME (2 HAFTA)
1. Dünya edebiyatından bir deneme örneği 2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960 arası) bir deneme örneği 3. Cumhuriyet Dönemi’nden (1960 sonrası) iki deneme örneği
 • SÖYLEV (NUTUK) (2 HAFTA)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev örneği 2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği 3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği 20108-2019 yılı okutulacak konularla ilgili daha ayrıntılı bilgileri öğretim programından alabilirsiniz. 2018-2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.