2018-2019 Yılı Anadolu,Fen ve Diğer Liselere Kayıt Evrakları-Belgeleri

2018-2019 Yılı Anadolu,Fen ve Diğer Liselere Kayıt Evrakları-Belgeleri
2018-2019 Yılı Anadolu,Fen ve Diğer Liselere Kayıt İçin Gerekli Evraklar-Belgeler 2018-2019 Yılı Liselere kayıt için hangi belgeler-evraklar hazırlanmalı?Anadolu,Fen,İmam Hatip ve Teknik Anadolu Liseleri gibi liselere kayıt için hangi belgeler gerekiyor? 30 Temmuz'da 2018 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.Herhangi bir liseye yerleşen yeni 9.sınıf öğrencileri kayıt heyecanı çoktan sardı bile..Şimdiden kendiler için hayırlı olmasını temenni ediyoruz!... Kazandığı liseye kesin karar veren öğrenciler kayıt için kazandığı okula yada okulun web sayfasına başvurmalı. İsteyen tüm 9.sınıf öğrencileri 4 farklı nakil döneminde 3 farklı okulu tercih edebilecekler. Öğrenciler istemeleri halinde 10-14 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir. Açıklanan sonuca göre ilk yerleştirmede kazandığı liseyi beğenmeyip bir başka liseye nakil başvurusu yapmayı düşünen öğrencilerin kayıt iş ve işlemleri nakilden sonra başlayacaktır. Geçen yıl ortaokulu bitirip 2018 LGS ile bu yıl liseye başlayacak öğrencilerin kazandıkları okula kayıtları her ne kadar otomatik olarak yapılsa da yinede kazandıkları okula başvurarak kayıt işlemlerini halletmeleri gerekiyor. Liselerin birbirinden farklı yanları olması nedeniyle kayıt için isteyecekleri belgelerde de farklılıklar olacak.Hatta Anadolu liseleri arasında bile kayıtta istenecek evraklar arasında farklılıklar olabilir.Mesela pansiyonlu olan bir lise pansiyon kaydı için farklı belgeler isteyebilir. Bir çok lise bunun için okulun web sitesinden duyuru yapıyor.Yapmayan okullar olabilir.Bu nedenle ön fikir olması için bu duyurulardan bir kaç örneğe yer vereceğiz ancak siz yinede hangi evrakların istendiğini kendi okulunuzdan öğreniniz. 2018-2019 LİSE KAYIT DUYURULARI YAYINLANMAYA BAŞLADI ÖRNEKLER: Örnek-1 .......... ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON KAYIT EVRAKLARI Önemli not: Başvurular 10 Eylül (Pazartesi) –14 Eylül (perşembe) 2018 tarihleri arasında okulumuza öğrenci velisi tarafından yapılacaktır. Parasız Yatılı Öğrencilerden İstenecek Evraklar Kayda gelirken yanında getirilmesi gereken belgeler 1) Resmî sağlık kuruluşlarından alınacak rapor (“Pansiyonda yatılı kalmasında sakınca yoktur.” ibareli) 2) Ailenin maddî durumunu gösterir beyanname (Ek:1) 3) 4 (dört) adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 4) Veliye ve öğrenciye ait ikametgah belgesi. 5) Öğrencinin Nüfus cüzdan fotokopisi 6) Aile Nüfus Kayıt örneği Öğrencinin öğrenimi süresince kullanılmak üzere, 7) 2 (iki) paket A4 fotokopi kağıdı 8) 1 adet Geniş Mekanizmalı klasör (erkekler için mavi kızlar için kırmızı) 9) 5 adet plastik kapaklı dosya (erkekler için mavi kızlar için kırmızı), 10 adet şeffaf dosya 10) 20 TL’lik posta pulu Okulda doldurulması gereken evraklar 1) Bilgi formu (Okulda Doldurulacak) 2) Kayıt belgesi (Okulda Doldurulacak) 3) Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi(Okulda Doldurulacak) 4) Pansiyon -veli -Öğrenci Sözleşmesi(Okulda Doldurulacak) 5) Hafta sonu çıkış için İzin Belgesi(Okulda Doldurulacak) 6) Evci çıkış İzin Dilekçesi (Okulda Doldurulacak) 7) Veli İzin Belgesi (Evci, Gezi, okul dışı sosyal etkinlik vb.) (Okulda Doldurulacak) 8) Seçmeli ders dilekçesi (Okulda Doldurulacak) !!!!AİLE DURUM BELGESİ (EK-1)’İ DOLDURMAYACAK OLANLAR!!!! 1) İlköğretimde parasız yatılı olarak öğrenim görenler EK-1 düzenlemeyecekler, sadece mezun olduğu okuldan parasız yatılı olduğunu belgelendiren resmi yazı alacaklardır. 2) İlköğretimde burslu olarak öğrenim görenler; 8. sınıfta burslu olduğuna dair resmi yazıyı mezun olduğu okuldan alacak ve ayrıca EK-1 düzenlemeyecektir. 3) Anne veya babası öğretmen olup ,görev yaptığı yerde çocuğunun devam edeceği tür ve düzeyinde resmi okul (ANADOLU LİSESİ) bulunmadığını resmi olarak belgelendirenler, ancak EK-1 Aile Durum Belgesi düzenlemeyecektir. 4) Paralı yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler EK-1 ve ilgili belgeleri doldurmayacaklar. Örnek-2: .... FEN LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPTIRACAK GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER 1-LGS’ye göre yerleştirme sonuç belgesi. 2-T.C.Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanının Fotokopisi 3-Kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf. 4-Beş adet posta pulu.(Postaneden alınacak) 6-Kayıt Zarfı ( Okuldan verilecek) 7-2 top A4 fotokopi kağıdı. OKULUMUZ PANSİYONUNDA DEVLET PARASIZ YATILI KALMAK İSTEYEN 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN İSTENECEK İLAVE BELGELER 1-Yatılılık Dilekçesi (Okuldan alınacak) 2-Aile Geçim Durumunu Gösteren Beyanname EK-1 formu (Veli EK-1 formunu herhangi bir şekilde temin edecek çalıştığı ilgili kuruma onaylatacak-çalışmayanlar bağlı oldukları muhtarlıklara onaylatacaklar, emekliler maaş aldıkları kuruma onaylatacaklar) EK-1 ‘de Ailenin Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir 11.600 TL’den fazla ise öğrenci Paralı Yatılı Olarak Kayıt Edilir. 3-Yatılı okumasına engel teşkil edecek herhangi bir hastalığının olmadığını gösterir tek hekim raporu. (Raporda Yatılı okumasında sakınca yoktur ibaresi olacaktır) 4-Çalışan anne-babaların onaylı maaş bordroları (her ikisi de çalışıyorsa, her ikisi için de alınacak) (EK-1 eklenecek) 5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (EK-1 eklenecek) 6- Öğrenci Aile Bilgi Formu (Okuldan alınacak) 7- Taahhütname (Okuldan alınacak) 8- Genel İzin Dilekçesi. (Okuldan Verilecek) NOT : 1-Kayıt sırasında Veli tarafından doldurulacak belgeler okunaklı şekilde yazılacaktır. 2-Kayıtlarımız okulumuzda yapılacaktır. 3-Kayıt sırasında evraklar tamam olacaktır. 4-Kayıt sırasında öğrencinin okulu görmesi uygun olacaktır. Örnek-3: .... MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  1. SAĞLIK RAPORU (TEK HEKİM RAPORU, "SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİ OLUR" İBARESİ OLACAK) 2. NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (T.C Li ve Resimli olacak) 3. KESİN KAYIT İÇİN ÖĞRENCİNİN BİRİNCİ DERECE YAKINI (ANNE VEYA BABASI ÖĞRENCİ İLE) OKULA GELMESİ GEREKMEKTEDİR 4. 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak 5. 20 TL LİK POSTA PULU 6. 1 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI PANSİYON KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER  1. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınacak rapor. (Heyet raporu değil) “YATILI PANSİYONDA KALMASINDA SAKINCA YOKTUR” ifadesi olmalıdır. 2. Kan grubu belgesi 3. Öğrencinin ve velisinin T.C nolu nüfus cüzdanı fotokopisi 4. Ailenin maddi durumunu gösterir beyanname (Ek1) Çalışanlar maaş aldıkları yerden, emekliler maaş aldığı banka şubesinden, bunların dışındakiler Muhtara onaylatacaklar. 5. Ailenin Maddi Durumunu Gösteren Belgeler. İşçi, memur veya emekli iseniz Maaş Belgesi (Aylar itibariyle 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge, çalıştığınız kurumdan onaylı--Serbest meslek çalışanı iseniz SGK İle ilgili 2018 yılına12 aylık gelir durum belgeniz. ) 6. Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği 7. Bursluluk, parasız yatılılık durumu varsa durumunu gösterir belge veya belgeler. 8. Veli sözleşmesi ve veli evci izin dilekçesi Not: Ek1, Veli sözleşmesi ve veli evci izin dilekçesi okul idaresi tarafından verilecektir. İstenilen belgeler okul açılana kadar Pansiyon Müdür Yardımcısına öğrenci velisi tarafından verilecektir.

EK-1 İNDİRİN 

Ogretmenler.Com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER