2018 TYT Soruları Nasıldı? Uzman Görüşleri-Yorumları

2018 TYT Soruları Nasıldı? Uzman Görüşleri-Yorumları
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Adaylara, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü. 2018 TYT Matematik,Türkçe,Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Soruları Nasıldı? Zor Muydu? Kolay Mıydı? Uzman Görüşleri-Yorumları Nesibe Aydın Eğitim Kurumları zümre başkanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşti. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları zümre başkanları, YKS'nin 1. oturumu olan TYT'yi değerlendirdi. Uzmanlar, 2018 TYT'de sözel alanda okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleştiklerini belirterek, TYT'nin bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini kaydetti. Sınavdan çıkan Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin yorumları doğrultusunda sınavı değerlendiren uzmanlar, matematik ve Türkçe sorularının oyalayıcı olması nedeniyle üst düzey öğrencilerin bile ucu ucuna yetiştirdiği bir sınav olduğunu, özellikle TM öğrencilerinin matematik bölümünde zorlandığı için alan dışı fen bölümüne zaman ayırmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Uzmanlar, TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki değerlendirmeleri ise şöyle: "Matematik bölümü; 2018 TYT, 2017 YGS'ye göre daha zordu. Matematik sorularında geçen senelerdeki gibi müfredat dışı soru olmayıp, bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan hazırlanmış ve soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu anlayan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Matematik sorularının çoğu kısa işlemli olmasına rağmen uzun paragraflı, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur. Geometri soruları, 2017 YGS'ye göre daha kolay, fakat klasik sorular yerine daha çok gündelik hayatla ilgili paragraflı kurgu sorular biçiminde hazırlanmıştır. Nesibe Aydın Okulları öğrencileri, TYT Matematik sorularının deneme sınavlarımızla hemen hemen aynı zorlukta olduğunu ve soruların benzerlerini daha önce bizim denemelerimizde çözdükleri için yadırgamadıklarını belirttiler. Fizik bölümü; 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan TYT'nin tam olarak müfredat sınırları içerisinde kaldığı ve bütün soruların 9. sınıf ve 10. sınıf ünitelerinden sorulduğu gözlenmiştir. Bu anlamda sürpriz bir soru gelmemiş, alışıldık ve geçen yıllarda uygulanan YGS ayarında bir sınav uygulanmıştır. Müfredat sınırları içerisinde kalınmış olmasına rağmen, soru sayısının azlığı (7 soru) nedeniyle her konudan soruya yer verilmemiştir. MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olacak şekilde sınav tamamıyla işlemsiz ve yorumlama ile sonuca ulaşılacak sorulardan oluşmuştur. Fizik sorularının tamamının Nesibe Aydın Okullarının modül, aylık ödev, deneme sınavları gibi kaynaklarda karşılaşılan biçimde olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencilerinin TYT Fizik bölümünde zorlanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde olacaktır. Kimya bölümü; 2018 TYT sorularının beklenilen düzeyde ve 2017 YGS sınav soruları ile aynı zorluk seviyesinde olduğu ve yorumdan çok bilgiye dayalı olduğu anlaşılmıştır. Sınavda müfredat dışı soru olmadığı gözlenmiştir. Sayısal işlemli soru sorulmamıştır. (Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatı kapsamındadır.) Soruların Nesibe Aydın Okulları deneme sınavları ve yayınlarına paralel düzeyde olduğu gözlenmiştir. Yayınlarımızı düzenli çözen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur. Biyoloji bölümü; 2018 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle matematik ve Türkçe'de zaman harcayan TM öğrencileri biyolojiye geçememişlerdir. Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur. Türkçe bölümü; 2018 TYT'de dil bilgisi sorularının 2017 YGS'ye göre daha fazla olduğu, ancak bu soruların çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların orta düzey zorlukta olduğu, bazı soruların çeldiricilerinin öğrencileri zorladığı, bu nedenle de geçen yılki YGS'ye yakın zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyede zorlukta olduğu, ancak uzun paragraf soruları sebebiyle oyaladığı tespit edilmiştir. Yayımlanan TYT 2018 örnek sorulara benzer nitelikte ve zorlukta bir sınav yapılmıştır. Tarih bölümü; 2018 TYT Tarih soruları müfredata uygun, genel olarak yoruma dayalı ve 9, 10 ve 11. sınıflara eşit olarak dağıtılmış olup, 1 adet de görsele dayalı yorum sorusu olduğu gözlenmiştir. 2018 TYT Tarih soruları, 2017 YGS soruları ile bir paralellik göstermektedir. Her düzeydeki öğrencimizin yorumu tarih bölümündeki soruların kolay olduğu yönündedir. Soruların Nesibe Aydın Okullarına ait deneme sınavlarıyla benzerliği dikkat çekmiştir. Coğrafya bölümü; 2018 TYT Sosyal Bilimler testindeki coğrafya soruları, müfredatı tam anlamıyla tarayamamıştır. Bu nedenle müfredattaki kazanım sayısı ile soru sayısının uyumsuz olma durumu ortaya çıkmıştır. 2018 TYT Coğrafya sorularının, 2017 YGS sorularına göre daha kolay olduğu gözlenmiştir. Sınavda disiplinler arası etkileşimi içeren bir soru sorulmamıştır. Sınavın zorluk seviyesi orta düzeydedir. Soruların genel olarak bilgiyi ölçme ve yorumlamaya yönelik olduğu belirlenmiştir. Felsefe bölümü; 2018 TYT Felsefe sorularında bilgiyi, bilgiyi yorumlamayı ve okuduğunu bildikleriyle pekiştirmeyi gerektiren soruları içeren bir dağılım gözlenmiş olup, soruların ince bilgi ve dikkat gerektirdiği şeklinde bir detay tespit edilmiştir. Bu yılki soruların uzun paragraflar içeriyor olmasının, öğrencileri zorlayabileceği düşünülebilir. Müfredat dışı soru olmayıp, içeriği açısından önceki yıllara benzer bir yapıya bağlı kalınmıştır. Öğrencilerden gelen yorumlar doğrultusunda TYT Felsefe sorularının geçmişte uygulanan YGS'ye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir. Din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü; bu yılki TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçen yıllın soruları ile paralellik göstermektedir. Bilgi ile yorum noktasında daha fazla muhakeme yeteneği aranmaktadır. Teyemmüm ve taassup ile ilgili sorular öğrencileri bilgi noktasında zorlamıştır. Sorular genel olarak okul denemelerimize yakın olup, öğrencilerimizin birçoğu, 2018 TYT'de zaman konusunda problem yaşadığını söylemiştir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER