Ebeveynlere Yönelik Eğitim Materyalleri

Ebeveynlere Yönelik Eğitim Materyalleri
Ebeveynlere Yönelik Eğitim Materyalleri Toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Bir çocuğun ilk eğitim yeri aile ortamıdır. Eğitime yönel demek iyi bir eğitim yeterli mi? İyi eğitilmiş bireylerin yetişmesi açısından aile yapısı oldukça önemlidir. Ailenin eğitim düzeyi, kültür yapısı, eğitime verdiği önem, bilgi sahibi olmaya verdiği değer çocuğun eğitimine doğrudan etki eden faktörlerdir. Toplum Yararına Aile Eğitimi Çocuklar dünyaya gözlerini açtıkları ilk andan itibaren öğrenmeye başlar. Toplumun en temel sosyal birimi olan aile ocağı da ilk eğitim alanıdır. Çocuğun ilk eğitimcisi olan ebeveynlerin eğitim durumu, eğitime bakış açısı çocuğun eğitiminde temel unsurdur. Bu nedenle farklı sosyal yapılara ve farklı kültürel yapılara da sahip olsalar tüm aileler için ebeveyn eğitim seminerleri verilmelidir. Her aile bu seminerlerde öğrendikleri doğruları kendi sosyokültürel yapılarına entegre ederek uygulama şansı bulur. Eğitim seminerleri sadece anne odaklı değil babaları da kapsar şekilde uygulanırsa bir anlam ve etkinlik kazanır. Çünkü çocuk eğitimi sadece anne ile yürütülebilen bir eğitim süreci değildir. Bu eğitimde babanın da aktif rol alması çocuğun eğitiminin doğru bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması açısından oldukça önemlidir. Eğitim süreçlerinin anne ve baba tarafından doğru ve etkin bir şekilde yürütüldüğü aile ortamından çıkan çocuklar eğitim bakımından yeterliliğe sahip bireyler olacağından topluma faydalı olmaları da olağan bir sonuçtur. Çocuğun Eğitiminde Aile Eğitiminin Önemi Eğitim açısından ileri giden toplumlarda aile eğitimlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Aile eğitimi, anne ve babanın çocuk eğitiminde doğruları öğrenmesi, kendini ve çocuğunu tanıma yollarını öğrenmesi, doğru davranışlar sergileme yeteneği geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Aile eğitimi bir toplumda yaygın hale getirilmelidir. Herkes açısından ulaşılabilir materyal kullanımı yapılmalıdır. Anne ve babanın aktif katılımına yönelik programlar hazırlanmalıdır. Aile eğitimi açısından faydalı olacak bilgilerin seminerler yoluyla aktarılması dışında ebeveynlerin kolayca ulaşabileceği kitaplar da bu faaliyetlerde yer almalıdır. İnternet üzerinden de aile eğitimi konusunda doğru bilgilere ulaşılacak siteler devlet eliyle takip edilerek çoğaltılmalıdır. Televizyon, radyo ve yazılı basın ile de ailelerin eğitimi konusunda yayınlar yapılmalıdır. Herkesin görebileceği ilan panoları da faydalı olacaktır. Ayrıca görsel içerikli broşürler, resimler ve resimli hikayeler de etkili bir aile eğitim yoludur. ZEKİHABER.COM        

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER