Aşağıda verilen özellikle seçmeli dersleri okutacak öğretmen zaman zaman okullarda tartışma konusu olabiliyor. Yada okul idaresi, hangi seçmeli dersi hangi öğretmenin vereceği konusunda tereddüde düşüebiliyor.

Bu haberimiz şu sorulara cevap olmuş oldu :"zeka oyunları dersine kim girer?", "drama dersini kimler verebilir?", "şehrimiz dersini kimler okutabilir?","halk kültürü dersini kimler verebilir?", "seçmeli derslere hangi öğretmenler girer?", "hangi derse hangi öğretmen girebilir?","hangi branşlar hangi derslere girebilir?","tarih öğretmeni hangi derslere girebilir?"  vb..

MEB Ağustos 2023 tarihli tebliğler dergisinde seçmeli dersleri hangi branş öğretmenin okutacağını tek tek belirtmiş.

BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Drama: Öncelikle; üniversitelerin “Drama”, “Oyunculuk”, “Drama ve Oyunculuk” bölümü mezunu olan öğretmenler olmak üzere, lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafındanokutulur. 

Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler olmak üzere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından okutulur.

İşletme: İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, Radyo-Televizyon alanı Öğretmenleri olmak üzere, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından okutulur.

Proje Tasarımı ve Uygulamaları: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu derslerle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Rehberlik/Rehberlik ve Kariyer Planlama/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafındanokutulur.

Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğretmenleri tarafından okutulur.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü: Sağlık Bilgisi ile Sağlık/Sağlık Hizmetleri alanı öğretmenleri tarafından okutulur. İhtiyacın karşılanamaması durumunda ise Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri öğretmenlerince okutulur.

Türk İslam Sanatları Dersleri: Öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan ve/veya lisans/lisansüstü öğrenimleri sırasında bu dersleri aldığını belgelendiren tüm alan öğretmenleri tarafındanokutulur.

Yönetim Bilimi: Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından okutulur. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafındanokutulur.

Zekâ Oyunları: Zekâ Oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ile içeriği ve süresi Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika alan öğretmenler tarafından okutulur.

Halk Oyunları: Öncelikle Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu Müzik alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Beden Eğitimi alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Şehrimiz … : Sınıf Öğretmeni, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Sanat Tarihi alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Programlama: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde seçmeli meslek dersi olarak okutulan Programlama dersi Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Dijital Tasarım: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde seçmeli meslek dersi olarak okutulan Dijital Tasarım dersi öncelikle Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Sosyal Medya: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde seçmeli meslek dersi olarak okutulan Sosyal Medya dersi atölye ve laboratuvar öğretmenleri tarafından okutulur.

Adabı Muaşeret: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Görgü Kuralları ve Nezaket: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Oyun ve Oyun Etkinlikleri: Öncelikli olarak ders kapsamında açılan modülle ilgili sertifikaya sahip olan öğretmenler, ihtiyacın karşılanamaması halinde Beden Eğitimi alanı öğretmenleri tarafından okutulur.

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Öncelikli olarak Bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Geleneksel Sanatlar: Öncelikli olarak çizelgede belirtilen alan öğretmenleri tarafından, ihtiyacın karşılanamaması durumda ders kapsamında açılan modülle ilgili sertifikaya sahip olan öğretmenler tarafından okutulur.

İş ve Beceri Uygulamaları: Özel eğitim programının uygulandığı özel eğitim okul ve sınıflarında okutulan İş ve Beceri Uygulamaları dersine ait uygulamalar ve beceriler, aşağıda yer alan tablo doğrultusunda okutulacaktır. (Daha rahat okumak için resme tıklayın)

hangi dersi hangi öğretmen okutacak

seçemli derse hangi öğretmenler girecek

ZEKİHABER.COM