2023-2024 Eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul haftalık ders çizelgesi Ağustos 2023 tebliğler dergisinde yayınlandı. Çizelgeyle birlikte 1,2,3,4,5,6,7 ve 8.sınıf haftalık ders programında hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli okutulacağı belli oldu. Bu yıl seçmeli derslerde bir takım değişiklikler oldu.İlköğretimde seçmeli dersler 3 ana gruptan oluştu. Bu grupların her birinden her yıl en az birer ders seçilmesi zorunlu 

MEB Talim Terbiye Kurulu'nun 24 Ağustos 2023 tarih ve 43 sayılı kararına göre, bu yıldan itibaren, 25/06/2012 tarihli ve 69 sayılı kararı ekinde yer alan İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi uygulamadan kaldırıldı.2023-2024 yılından itibaren ilkokul ve ortaokulda aşağıdaki ders çizelgesi uygulanacak.

MEB, 2023 Ağustos ayı, 2789 sayılı ek  sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla “İlköğretim Haftalık Ders Çizelgesi”nde değişiklik yaptı. Zorunlu derslerde bir değişiklik olmayıp ilgili, karar seçmeli dersleri ilgilendiriyor. Buna göre seçmeli dersler “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din Ahlak ve Değer” ve “Kültür, Sanat ve Spor” ana başlıklarında topladı. Öğrencilerin “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” seçmeli ders gruplarının her birinden her yıl en az birer ders seçmesi zorunlu. Yani aynı başlıktan birden fazla seçmeli ders seçilemeyecek. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenecek.

İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) Seçmeli Dersler

24 Ağustos 2023 tarih ve 43 sayılı karara göre ilköğretimde seçmeli dersler şöyle;
İnsan, Toplum ve Bilim” alanında eklenen yeni seçmeli dersler;
·  Robotik Kodlama
·  Yapay Zeka Uygulamaları
·  Proje Tasarımı ve Uygulamaları
·  Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
·  Temel Yaşam Becerileri
·  Türk Sosyal Hayatında Aile

Din, Ahlak ve Değer” alanında eklenen yeni seçmeli dersler;

·  Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler
·  Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi

Kültür, Sanat ve Spor” alanında eklenen yeni seçmeli dersler;

·  Görgü Kuralları ve Nezaket
·  Dijital Sanatlar
·  Masal ve Destanlarımız
·  Geleneksel Sanatlar
·  Halk Oyunları

“Matematik Uygulamaları” ve “Bilim Uygulamaları” birleştirildi

Karara göre,  “Matematik Uygulamaları” ve “Bilim Uygulamaları” seçmeli derslerinin birleştirilerek “Matematik ve Bilim Uygulamaları” adını aldı. “Görsel Sanatlar” dersinin adı “Dijital Sanatlar” oldu. “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” seçmeli dersinin yerine “Yapay Zekâ Uygulamaları” “Robotik Kodlama” dersleri getirilmiş.

Dersler yeniden mi seçilecek?

Seçmeli dersler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokul tüm sınıflarında uygulanacak.  Öğrencilerin seçmeli dersleri 2022-2023 yılında dilekçe ile seçmişlerdi. Değişiklik yaz tatilinde olduğuna göre bu sene başında nasıl bir uygulama olacak, henüz belli değil. Aslında ders çizelesi ile ilgili bu karar, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulansaydı sanki daha faydalı olabilirdi. Seçmeli derslerin teknolojik gelişmelere uyarlanması oldukça güzel bir uygulama olmuş. “Yapay Zekâ Uygulamaları”, Robotik Kodlama” “Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları”, “Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler” ve “Afet Bilinci” gereği gibi işlendiğinde, derslerin içeriği hedeflendiği gibi doldurulduğunda, oldukça faydalı olabilecek dersler.

Tüm soruların cevapları ders çizelgesinde

Aşağdaki ders çizelgesinde "İlkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıfta haftalık kaç saat ders okutulacak?", "Ortokul 5, 6, 7 ve 8.sınıfta haftalık kaç saat ders okutulacak?", "İlkokul'da hangi dersler zorunlu olacak?","Ortaokulda zorunlu okutulacak dersler neler?", "İlkokulda hangi dersler seçmeli okutulacak?*", "Ortaokulda hangi dersler seçmeli olacak?", "İlkokulda haftada kaç saat seçmeli olacak?", "Ortaokulda haftada kaç ders seçmeli olacak?" vb tüm soruların cevapları var.

4.Sınıfta tüm dersler yine zorunlu

Mesela;İlkokulda tüm sınıflarda haftalık ders saati sayısı:30, Ortaokulda tüm sınıflarda haftalık ders saati sayısı:35. İlkokul 4.sınıfta tüm dersler zorunlu.Ortaokulda zorunlu ders saati sayısı:29, seçmeli ders saat sayısı:6

Türkçe ve Matematik ilköğretimin tüm sınıflarında zorunlu derslerdir. Matematik tüm sınıflarda haftalık 5 saat olarak okutulacak.

İlkokul ve Ortaokul ders çizelgesinin, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 43 sayılı ve 24 Ağustos 2023 tarihli kararına göre  2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

2023-2024 YILI İLKOKUL-ORTAOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ - OKUTULACAK DERSLER

2023-2024 eğitim-öğretim yılında İlkokul 1, 2,3 ve 4.sınıf, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8.sınıf haftalık ders programları bu çizelgeye uygun şekilde hazırlanacaktır. (Çizelgeyi büyütmek için üzerine tıklayın)

ilköğretim ders çizelgesi 2023 -2024

İLKOKUL-ORTAOKUL DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1 - Öğrencilerin “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” seçmeli ders gruplarının her birinden her yıl en az birer ders seçmesi zorunludur.

2 - Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmektedir.

3 - Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

4 - Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir.

5 - Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

6 - Velilerin talep ettikleri okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

5 - İlkokul 1. sınıfta serbest etkinliklerin 2 ders saati; 2 ve 3. sınıflarda 1 ders saati masal ve geleneksel oyun saati olarak değerlendirilecektir.

2023-2024 Yılı Anadolu Liseleri 9,10,11 ve 12.Sınıf Haftalık Ders Programı-Çizelgesi 2023-2024 Yılı Anadolu Liseleri 9,10,11 ve 12.Sınıf Haftalık Ders Programı-Çizelgesi

ZEKİHABER.COM