İnebey Anadolu lisesi Müdürü Serkan Akçam ve öğretmenleri ve BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yurdakul ile birlikte “Günlük Hayatınızda Su Tasarrufu Yapmanın Yolları”, “Bunları Biliyor Musunuz?”, “ Geleceğe Not” başlıkları altında yazı, resim ve sloganlarla Balıkesir’in işlek noktalarından Salih Tozan Kültür Merkezi önündeki ağaçları donatarak etkinliklerini gerçekleştirdiler.

Dünyada su kaynakları çok olmasına rağmen tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu, tatlı su kaynaklarında meydana gelen azalma ve kuraklık riskinin yaşamın her alanında etkili olacağı gerçeğinden yola çıkarak , mevcut su kaynaklarının korunması ve suyu akılcı kullanma becerisinin kazandırılmasını amaçlayan öğrenciler, su ile ilgili farkındalık oluşturmak, bunu yaşam tarzı haline getirmek adına bilinçli su kullanımının gerekliliğine dikkat çektiler.

Etkinliğin ardından BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yurdakul’un davetine iştirak eden proje grubu, amaçlarını, etkinliklerini, bundan sonraki süreçte planladıkları çalışmaları ve yeni projeleri ile ilgili düşüncelerini aktardılar ; Dünyanın giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak konusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanı Eda Afacan Süren’in de katıldığı bir söyleşi gerçekleştirdiler.