2021 Yılı İstanbul norm fazlası öğretmenlerin atama işlemleri başladı

2021 Yılı İstanbul'da norm fazlası öğretmenlerin atama-yer değiştirme iş ve işlemleri başladı. İki aşamalı yapılacak norm fazlası yer değiştirme 18 Haziran'da sonuçlanmış olacak.

2021 Yılı İstanbul norm fazlası öğretmenlerin atama işlemleri başladı

İstanbul'da görev yapan öğretmenlerden norm fazlası olanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre iki aşamalı yapılacak olan atama işlemleri 19 Nisan'da başlayıp 18 Haziran'da ayrılma-başlama işlemleri ile süreç tamamlanmış olacak.

HİZMET PUANINDA ESAS ALINACAK TARİH

İstanbul'da norm fazlası atamasında;ikinci aşama sonucunda tercihte bulunmayan ve tercihlerine yerleştirilemeyen öğretmenlerin görev yerleri ilçe içerisinde re’sen Valiliğimizce belirlenecektir.Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son günü olan 3 Mayıs 2021 tarihi esas alınacak. Norm fazlası öğretmenler norm açığı olan okullardan 25 tercihte bulunabilecekler. Atamalar yapılınca iptal başvurusu yapılamayacak.

İSTANBUL MEM 2021 YILI NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YE DEĞİŞTİRME TAKVİMİ-TARİHLERİ

*1. Aşama (İlçe İçi) Tercihlerin Alınması/Onaylanması : 22-26 Nisan 2021
Yer Değiştirme Sonuçlarının Açıklanması (İl MEM) : 27-28 Nisan 2021
*2. Aşama (İlçeler Arası) Tercihlerin Alınması/Onaylanması : 29 Nisan-3 Mayıs 2021
*Yer Değiştirme Sonuçlarının Açıklanması-Valiliğimizce Yapılacak İlçe İçi Re’sen Atama Sonuçlarının Açıklanması: 7 Mayıs 2021
*Atama Kararnamelerinin Gönderilmesi: 18 Mayıs 2021
*Ayrılma-Başlama İşlemleri : 18 Haziran 2021

NORM FAZLASI ATAMASINDA TEMEL İLKELER

İstanbul'da görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde;

1-Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarında, norm kadro açığının bulunması gerekmektedir.
2-Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde, eğitim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son norm kadro tespit çizelgeleri esas alınacak ve ilçe milli eğitim müdürlükleri emrindeki öğretmenlerimiz de norm kadro fazlası olarak başvuru yapacaklardır.
3-Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son günü olan 03/05/2021 tarihi esas alınacaktır.
4-Norm kadro fazlası öğretmenlerimizin yer değiştirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.

İSTANBUL NORM ATAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (https://istanbul.meb.gov.tr/norm) internet adresinden elektronik olarak başvuru yapacaklardır. Tercihte bulunanların hizmet puanı hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır.

2-Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz öncelikli olarak I. aşamada kadrosunun bulunduğu İlçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz II. Aşamada ise kadrosunun bulunduğu ilçe ile diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Norm kadro fazlası öğretmenler başvurularını Müdürlüğümüzün https://istanbul.meb.gov.tr/norm web sayfası üzerindeki modülden kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda 25 tercih belirleyerek yapabileceklerdir. Yer değişikliği işlemleri tercihler doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup; hizmet puanı eşitliği halinde öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınacaktır.

3-Norm kadro fazlası öğretmenlerden herhangi bir eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri ilçe içerisinde Valiliğimizce hizmet puanı düşük olandan başlayarak (engelli öğretmenler hariç) re’sen belirlenecektir.

4-Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerimizden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 
5-Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilim Sistemleri Bölümü”, ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

6-Eğitim Kurumu Müdürlüklerimizce norm kadro fazlası olarak tespiti yapılan öğretmenler Müdürlüğümüz web sayfasındaki modüle (https://istanbul.meb.gov.tr/norm) norm kadro fazlası olarak işlenecek olup, ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrolleri yapıldıktan sonra onay işlemi yapılacaktır.

7-Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerimize okul/kurum müdürlüklerince imza karşılığı tebliğ yapılıp istenildiğinde sunulmak üzere eğitim kurumlarında muhafaza edilecektir.

8-Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanların aylıksız izinlerini 18/06/2021 tarihinde sonlandırıp göreve başlayacaklarını belgelendirmeleri şartıyla başvuru yapacaklardır.

9-Haklarında adli veya idari işlem yapılarak görevlerinden uzaklaştırılan norm kadro fazlası öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

10-Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptal, Bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda söz konusu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.

11-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 50. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘’Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.’’ Denildiğinden başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu maddenin dikkate alınması gerekmektedir.

12-Norm kadro fazlası öğretmenlerimiz yaptıkları tercihlerini gösterir başvuru formunu elektronik ortamda eğitim kurumu müdürlüğüne gönderecektir. Eğitim kurumu müdürü bu başvuru formunu onaylandıktan sonra elektronik ortamda bir nüshasının öğretmene geri gönderecek, bir örneğini de özlük dosyasında muhafaza edecektir.

13-Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri kabul edilmeyecektir.

14-Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce ertelenebilir.

15-Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
 

NORM YER DEĞİŞTİRMESİNDE ESAS ALINACAK MEVZUAT

İstanbul İlindeki norm kadro fazlası öğretmenlerinin başvuru ve atama işlemlerinde şu mevzuatlar esas alınacak:
1-17/04/2015 tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
//mevzuat.meb.gov.tr/html/ogratama_2/ogratama_1.html
2-25/10/2016 tarih ve 29899 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
//mevzuat.meb.gov.tr/html/normkadro_1/normkadro_1.html
3-Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Başkanlığının Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı
//ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/15171949_9_cizelgeveesaslar.pdf

2021 YILI İSTANBUL NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME DUYUSUNUN TAMAMI için TIKLAYINIZ

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 06:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER