Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları-Çözümleri

2021-2022 Yılı Fen Lisesi 9.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları-Çözümleri

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları-Çözümleri

Fen lisesi 9.sınıf matematik ders kitabındaki alıştırma ve ünite değerlendirme sorularının çözümleri-cevaplarına bu sayfadan kolayca ulaşabileceksiniz.

2021-2022 yılında fen liselerinde 9.sınıflarda okutulan matematik ders kitabındaki soruların ayrıntılı çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz...Ders kitabında cevap var ama çözümler öğrencilere bırakılmış.

Biz de zekihaber.com olarak anadolu lisesi 9-12.sınıf matematik ders kitaplarını çözdüğümüz gibi fen lisesi matematik ders kitaplarını da çözmeye karar verdik.Her sınıfın ders kitabındaki soruların çözümlerini ayrı ayrı sayfada derledik.

Burada da Fen Lisesi 9.sınıf matematik kitabındaki alıştırma ve değerlendirme sorularının çözümlerinin olduğu sayfaları bir araya getirdik.2021-2022 yılı boyunda ders kitabındaki soruların çözümleri için bu sayfayı takip etmeniz yeterli.

Soruların cevaplarına daha kolay ulaşılması için sayfaları konu konu ayırdık. Şimdilik 215.sayfaya kadar tüm soruların çözümü yapıldı.Denklemler konusunda 216-224.sayfalar ilerleyen günlerde çözülerek yayınlanacak.

2021-2022 YILI FEN LİSESİ 9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI ÇÖZÜMLERİ -MEB YAYINLARI

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı MANTIK-ÖNERMELER İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları

Sayfa 30-31 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
Sayfa 36 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
Sayfa 37-38 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
Sayfa 39-40 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı KÜMELER ile İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları

9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 55 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 71 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 81 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı ölçme ve değerlendirme sayfa 82 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 83 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 84 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 85 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 86 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları

9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 99 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Sayı kümeleri)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 100 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 101 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 105 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Tam sayılarda bölme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 116 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Bölünebilme kuralları)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 129 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (EBOB-EKOK,Tekrarlı durumlar)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 145 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Denklemler ve Aralık kavramı)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 160 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Mutlak değer)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 168 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Üslü ifadeler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 177 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Köklü ifadeler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 186 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Oran-orantı)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 194 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Problemler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 213 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Problemler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 214 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Problemler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 215 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 216 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 217 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 218 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 219 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-2)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 220 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-2)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 221 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-2)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 222 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-3)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 223 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-3)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 224 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-3)

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı  ÜÇGENLER İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları 

9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 253 çözümleri-cevapları için TIKLAYINIZ 

FEN LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK KONULARI-ÖĞRETİM PROGRAMI

Fen lisesi matematik müfredatı diğer liselerden az da olsa farklı.Örneğin fen lisesinde 9.sınıflar matematik dersinde, kümeler konusunda bağıntıyı işlerken diğer okullarda 9.sınıflar sadece kümeler konusunu işliyor.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Mantık

Konu: Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.

2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
4. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür.
5. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.

Konu: Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

1. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
2. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.
3. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Kümeler

Konu: Kümelerde Temel Kavramlar

1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Kümelerde İşlemler ve Bağıntı

1. Küme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.
3. Bağıntı kavramını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Denklemler ve Eşitsizlikler

Konu: Sayı Kümeleri

1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Konu: Bölünebilme Kuralları

1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
2. Tam sayılardaki bölme algoritması verilir.
3. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
4. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Konu: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Konu: Üslü İfadeler ve Denklemler

1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Konu: Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler

Konu: Üçgenlerde Temel Kavramlar

1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

Konu: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

Konu: Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.

Konu: Dik Üçgen ve Trigonometri

1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.
3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

Konu: Üçgenin Alanı

1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

Konu: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

Konu: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

ZEKİHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021, 11:29
YORUM EKLE
YORUMLAR
feguli
feguli - 9 ay Önce

lazım olan yerin linkinin olmaması dışında herhangi bir sorun yok

Jskekw
Jskekw - 9 ay Önce

Tıklanmıyor

Cevap: Tam olarak izah eder misiniz?

SIRADAKİ HABER