Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere taslak kitap inceleme ile ilgili mesaj gönderdi.MEB gönderdiği mesajda taslak kitap incelemesinde görev almak isteyen öğretmenlerin panelist başvuruları 31 Aralık 2021 tarihine kadar kitap inceleme portalından başvuru yapmalarını istedi.

Kitap inceleme kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağlayan adaylar panelist eğitimlerine alınır. Eğitimini tamamlayan panelistler kitap inceleme hakkını elde ederler. 

Kitap inceleme görevi için, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır. 

MEB'in Mesajı:

"Taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde panelist olarak görev almak isteyenler "kitapinceleme.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021, başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için http://meb.ai/JFzhwo"

Kitap inceleme ile ilgili detaylı bilgiyi daha önceden yayınladığımız şu "MEB 2021-2022 ve 2023 Yılları Kitap İnceleme Ücretleri" başlıklı haberden alabilirsiniz.

Kitap İnceleme için Kimler Panelist Olabilir?

Başkanlıkça, kitap inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları,tasarım inceleme uzmanları ve çoklu tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelist veri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmalarını duyuruda bulunur. Başkanlık duyuruları doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kaydolabilir.

1) Öğretmenler için fiilî olarak öğretmenlik görevi yapmış olmak kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır. 
2) Alan eğitimcileri/uzmanları için ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır. Fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi
olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olanlar için doktora derecesine sahip olmak şartı aranmaz. 
3) Dil inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan Türkçe veya
Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olmak şartı aranır. 
4) Tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan
görsel tasarıma ilişkin alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî
5) Çoklu tasarım inceleme uzmanları için fiilî olarak görev yapıyor olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan bilişim teknolojileri alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak
görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış veya panelistler arasından Başkanlıkça düzenlenen çoklu ortamların
incelenmesi eğitimini tamamlamış olmak şartı aranır. 

Kitap İnceleme için Nasıl Panelist Olunur?

Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda okutulması düşünülen ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmesini yapmak isteyen Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler ve alan eğitimcileri/uzmanları kitap inceleme modülüne başvururlar. Aday başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır. 

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN KILAVUZA TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM