Millî Eğitim Bakanlığı, bilime odaklı, kültürel değerlere duyarlı, evrensel ve millî manevi değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk defa öğretmenlere yönelik "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırlandığını duyurdu. Bu kapsamda değerler eğitimi için kılavuza göre il, ilçe ve okul kök değerler eğitim kurulları oluşturulacak.2022-2023 yılı ve 2023-2024 yılı takvimleri de yayınlandı.

DYS aracılığı ile öğretmenlere "Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı Uygulama Kılavuzu" iletildi.Kılavuza göre değerler eğitiminin okullarda etkinliklerle kavratılması için Kök Değerler İl, ilçe ve okul yürütme kurulları kurulacak. Kılavuzda bu kurulların görevlerinin neler olduğu maddeler halinde yer almaktadır. 

Kök Değerler Kitabı için TIKLAYIN

Kök Değerler Eğitimi Okul Yürütme Kurulukılavuza göre 2022-2023 eğitim öğretim yılına mahsus olarak ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulmasını müteakiben 5 iş günü içerisinde toplanıp ve “Değerler Eğitimi-Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı/Kitapları”nın okulda nasıl uygulanacağına dair kararlar alacaklar.

Kök Değerler Eğitimi Okul Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri:

Okul Müdürü - Okul Yürütme Kurulu Başkanı
Müdür Yardımcısı - Değerler Eğitimi Okul Temsilcisi) - Üye
Okul Rehber Öğretmeni - Üye
Her Sınıf Düzeyinden Bir Sınıf Rehber Öğretmeni - Üye
Her Sınıf Düzeyinden Bir Temsilci Öğrenci - Üye
Okul Aile Birliği Temsilcisi - Üye

Kök Değerler Eğitimi ile ilgili Sınıf rehber öğretmenlerinin ve ders öğretmenlerinin görevleri:

1) “Değerler Eğitimi - Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı/Kitapları” kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarla ilgili görüş ve önerilerini bildirir.
2)  Okul Yürütme Kurulunca alınan kararları uygular ve bu kapsamda verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir.
3)  “Değerler Eğitimi - Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı/Kitapları”nda yer alan değerleri ilgili kazanımlarla ilişkilendirerek eğitim öğretim sürecine dâhil eder.
4)  Öğrencileri ve aileleri süreçte aktif rol alması için teşvik eder, görüş ve önerilerini Okul Yürütme Kuruluna bildirir.
5)  Öğrenciler ve aileler ile Okul Yürütme Kurulu arasındaki koordineyi sağlar.
6)  Okul Yürütme Kurulunca alınan kararları uygular ve verilen görevleri yapar.

Kök Değerler Eğitimi 2022-2023 Yılı Takvimi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 17 Kasım Tarih ve "Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı Uygulama Kılavuzu" konulu şu resmi yazıyı okullara gönderdi:

"Günümüzde küreselleşme; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda pek çok gelişmeye imkân sağlarken bir taraftan da toplumsal yaşamı tehdit eden sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bireyi, aileyi, yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde, toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan millî, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimizden olan adalet, dostluk, dürüstlük, sevgi, saygı, sabır, vatanseverlik, yardımseverlik, öz denetim, sorumluluk gibi kazanımlarımız en önemli referans kaynaklarımızdandır.

Eğitim sistemimiz öğrencilerimize; bilgi, beceri, tutum kazandırmanın yanında onların dengeli, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak görevini üstlenmiştir. Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirlerine bağlayan, gelişmeyi, toplumsal mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, millî ve manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etkenlerden biri eğitimdir. Bu kazanımların öğrencilere aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır.

Bakanlığımız, değerlerimizi geliştirmeyi temel alan kültürel birikimimizi, kök değerler (adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, sevgi, öz denetim, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) olarak öğretim programlarına yansıtmıştır. Öğretim programlarına dâhil edilen bu on kök değerin öğrencilere kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla öğretmen uygulamasına yönelik olarak “Değerler Eğitimi (Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı)” hazırlanmış bulunmaktadır. Söz konusu etkinlik kitabına https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kitap/degerler-egitimi/index.html adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan bu etkinlik kitabına yönelik “Değerler Eğitimi Uygulama Kılavuzu” da oluşturularak ekte sunulmuştur. Bu bağlamda; 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından itibaren her yıl tüm resmî ortaöğretim kurumlarında uygulama kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda “öğretim programlarında yer alan kök değerler” ile ilgili olarak öğrencilerin yeterliliklerini artırmak ve değerlerin tutum ve davranışlara yansımasını sağlamak amacıyla okullar tarafından aylık temaya uygun olarak değerler eğitimi etkinlikleri yapılacaktır. Bu etkinliklerde “Değerler Eğitimi (Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı/ Kitapları)” öncelikli olarak kullanılacaktır. Ek olarak okul yürütme kurulu tarafından aylık temaya uygun olarak hazırlanacak değerler eğitimine yönelik diğer etkinlikler de planlanabilecektir.

Değerler eğitimi etkinliklerinin ekte yer alan “Değerler Eğitimi Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda;

2022-2023 eğitim öğretim yılından başlamak üzere tüm resmî ortaöğretim kurumlarında her yıl bütün sınıf seviyelerinde gerçekleştirilmesi, Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınarak uygulama kılavuzu doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ve “Değerler Eğitimi (Öğretim Programlarında Yer Alan Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı)” adlı materyalin tüm öğretmen ve okul yöneticilerine duyurulması hususunda

Gereğini bilgilerinize rica ederim."

Osman SEZGİN-Bakan a. Bakan Yardımcısı

MEB ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce öğretim programında yer alan "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" kök değerler temalarında etkinlik kitabı hazırlandı. 

Evrensel ve milli değerlere sahip nesiller

Hazırlanan etkinlik kitabında ideal yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı olan genel ilkeler, öğretim programındaki kök değerler yer alıyor. 

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece akademik olarak güçlü gençler değil; aynı zamanda milletin kendi öz değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa ederek evrensel ve millî değerlere sahip nesiller yetiştirmek için Bakanlık olarak çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Özer, bu kapsamda öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik bir etkinlik kitabı hazırladıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz Bakanlık olarak devletiyle milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırlanan etkinlik kitabıyla amacımız; öğrencilerimize adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır. Bununla bir yandan gençlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamasına destek olmak, bir yandan da ilim ve irfanın harmanlandığı bu topraklarda toplumumuzun kültürel değerlerine katkı sağlamaktır. Bununla ayrıca öğrencilerimiz, gençlerimiz; yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazanabilecek." 

Etkinlik kitabını uygulamaya yönelik bir kılavuz da yayımladıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti: "Değer ve tutumların öğrencilerimize bilişsel düzeyi aşarak duygu ve davranış boyutlarında kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek ve öğrencilerimiz kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedecek. Böylece öğrencilerimiz bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğrenecekler. Evrensel, toplumsal, ahlaki ve millî değerler ile sentezlenerek hazırlanan bu kitap, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun."

Kitapta 120 etkinlik yer alıyor

Etkinlik kitabıyla aynı zamanda öğretimin sadece bilişsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duyuşsal davranışlarının geliştirilerek eğitimin bütüncül olarak ele alınması mümkün olacak. 

Öğretim programında yer alan kök değere yönelik yüz yirmi etkinlik yer alıyor. Alan uzmanları tarafından hazırlanan etkinlikler, öğrencilerin ilgisini çekecek birbirinden farklı özellikler içeren özgün çalışmalar şeklinde sunuldu. Söz konusu bu etkinlikler, öğretmenlerin uygulamasına yönelik sınıf içi etkinliklerden oluşuyor. Her etkinliğin sınıf içi uygulama bölümü olmakla birlikte okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren etkinlikler de bulunuyor. Etkinlikler, öğrencilerin sınıf ortamı içinde daha çok eğlenerek öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye çıkarabilecekleri çok yönlü çalışmalar şeklinde düzenlendi. 

Hazırlanan materyallere ogmmateryal.eba.gov.tr sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

Kök Değerler Temalı Etkinlik Kitabı Uygulama Kılavuzu için TIKLAYIN