9.Sınıf matematik bölünebilme kuralları

9.Sınıf matematik müfredatında yer alan 2,3,4,5,8,9,10 ve 11 ile bölünebilme kuralı.

9.Sınıf matematik bölünebilme kuralları

9.Sınıf matematik müfredatında yer alan 2,3,4,5,8,9,10 ve 11 ile bölünebilme kuralı.7 İle bölünebilme kuralı 9.sınıf matematik konularında yer almadığı için biz de burada yer vermeyeceğiz.

Kalansız Bölünebilme:
Bir doğal sayı, bir sayma sayısına bölündüğünde kalan 0 (sıfır) oluyorsa bu işleme kalansız bölme işlemi denir ve “bu doğal sayı, o sayma sayısına tam olarak bölünüyor” veya “bu doğal sayı, o sayma sayısına kalansız bölünebiliyor” denir.

Bölünebilme Kuralları:
- 2 ile bölünebilme: Birler basamağındaki rakam 0,2,4,6,8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilir.
- 3 ile bölünebilme: Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3 ile kalansız (tam) bölünüyorsa bu sayı 3 ile kalansız (tam) bölünebilir.
- 4 ile bölünebilme: Son iki basamağı 00 veya 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünebilir.Kısaca son iki basamağının oluşturduğu sayı 4 ile bölünen sayı 4 ile bölünebilir.
- 5 ile bölünebilme: Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5’e kalansız bölünebilir.
- 8 ile bölünebilme: Son üç basamağının oluşturduğu sayı 8 ile bölünen sayı 8 ile bölünebilir.
- 9 ile bölünebilme: Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 ile kalansız (tam) bölünüyorsa bu sayı 9 ile kalansız (tam) bölünebilir.
- 10 ile bölünebilme: Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ise bu sayı 10’a kalansız bölünebilir.

- 11 ile bölünebilme: Sayının rakamları sağdan sola doğru +, –, +, –, … şeklinde işaretlenerek toplanır. sonuç 0 veya 11 in katı ise, sayı 11 ile tam bölünür. İşlemin sonunda bulunan sayının 11 ile bölümünden kalan sayının 11 ile bölümünden kalana eşittir. Sonuç negatif çıkarsa pozitif olana kadar 11 eklenir ve ilk defa pozitif olduğunda kalana eşit olur.
- 6,12,15 gibi sayıların kuralını bulurken sayı aralarında asal olacak şekilde çarpanlarına ayrılır.Bu çarpanlara bölünen sayı da bu sayıların çarpımı olan sayıya bölünür.
Örnek12=3.4 olduğu için bir sayının 12 ye bölünebilmesi için hem 3 e hem de 4 e tam bölünebilmeli.

2 ve 3 ile tam bölünebilen sayılar 2.3=6 ile tam bölünür.
2 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 2.5=10 ile tam bölünür.
3 ve 4 ile tam bölünebilen sayılar 3.4=12 ile tam bölünür.
3 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 3.5=15 ile tam bölünür.
2 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 2.9=18 ile tam bölünür.
4 ve 5 ile tam bölünebilen sayılar 4.5=20 ile tam bölünür.
3 ve 8 ile tam bölünebilen sayılar 3.8 =24 ile tam bölünür.
4 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 4.9=36 ile tam bölünür.
5 ve 9 ile tam bölünebilen sayılar 5.9=45 ile tam bölünür.

Bu sayılarla ilgili kalan kuralları:

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 18:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
SEFİRİN GIZI
SEFİRİN GIZI - 7 ay Önce

GAYET İYİ BAŞARILI

MAYMUN SURAT
MAYMUN SURAT - 7 ay Önce

GOOD

SIRADAKİ HABER